SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017)
Mô tả En este archivo se tiene una alineación de los aprendizajes esperados en cada bloque del program de estudios del 2011 con simulaciones PhET. De esta manera podrás elegir más fácilmente qué simulaciones usar con tus estudiantes!!
Chủ đề Hoá học, Sinh học, Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Alignment
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Física, Matemáticas, Química, SEP, Secundaria
Mô phỏng Dung dịch Acid-Base (HTML5), Diện tích (HTML5), Đại số với mô hình diện tích (HTML5), Phép nhân với mô hình diện tích (HTML5), Số học (HTML5), Tương tác nguyên tử (HTML5), Cân bằng (HTML5), Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5), Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Định luật Beer (HTML5), Tạo ra một Phân số (HTML5), Tạo ra một phân số, Tạo dựng một Phân tử, Tạo dựng nguyên tử (HTML5), Tụ điện: phần cơ bản (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Thị giác màu (HTML5), Nồng độ (HTML5), Định luật Coulomb (HTML5), Vẽ đường cong thực nghiệm (HTML5), Mật độ, Ẩm thực và Thể dục, Hockey điện, Năng lượng: các dạng và sự chuyển hoá (HTML5), Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng, Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Đẳng thức (HTML5), Đẳng thức: Phần cơ bản (HTML5), Đẳng thức: 2 biến (HTML5), Trò chơi Ước lượng, Biểu thức (HTML5), Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY, Định luật Faraday (HTML5), Các lực trên 1 trục tọa độ, Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Phân số (HTML5), Phân số, Phân số: đẳng thức (HTML5), Phân số: phần giới thiệu (HTML5), Phân số: hỗn số (HTML5), Ma sát (HTML5), Hàm số (HTML5), Hàm số: phần cơ bản (HTML5), Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5), Đồ thị Hàm tuyến tính, Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5), Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5), Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5), Lực hấp dẫn (HTML5), Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn, Hiệu ứng nhà kính, Định luật Hooke (HTML5), Mô hình Nguyên tử Hydrogen, Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5), John Travoltage (HTML5), Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5), Con lắc lò xo (HTML5), Con lắc lò xo: Phần cơ bản (HTML5), Nồng độ Mol (HTML5), Cực tính của phân tử (HTML5), Hình dạng phân tử (HTML5), Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5), Khách bộ hành, Thái Dương Hệ của tôi, Chọn lọc tự nhiên, Đường thẳng số: Số nguyên (HTML5), Định luật Ohm (HTML5), Con lắc (HTML5), Thang đo pH (HTML5), Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5), Xác suất Plinko (HTML5), Chuyển động của đạn tử (HTML5), Sân chơi tỷ lệ (HTML5), Game định thời bằng phương pháp phóng xạ , Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5), Điện trở (HTML5), Muối và độ hoà tan, Trạng thái của vật chất (HTML5), Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5), Dung dịch muối và đường, Vòng tròn lượng giác (HTML5), Áp suất (HTML5), Tỷ suất đơn vị (HTML5), Cộng vector (HTML5), Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng (HTML5)


Tác giả Diana López
Trường / Tổ chức PhET Interactive Simulations
Ngày đăng ký 23/03/2020
Ngày cập nhật 15/09/2021