SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017)


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017)
Тайлбар En este archivo se tiene una alineación de los aprendizajes esperados en cada bloque del program de estudios del 2011 con simulaciones PhET. De esta manera podrás elegir más fácilmente qué simulaciones usar con tus estudiantes!!
Судлагдахуун Биологи, Математик, Физик, Хими
Түвшин Ахлах анги, Дунд анги
Төрөл Alignment
Үргэлжлэх хугацаа 60 минут
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Испани
Түлхүүр үгс Física, Matemáticas, Química, SEP, Secundaria
Загварчлал(ууд) Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5), Талбай байгуулагч (HTML5), Талбайн загварын Алгебр (HTML5), Талбайн Загварын Үржвэр (HTML5), Арифметик (HTML5), Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5), Тэнцвэрийн хууль (HTML5), Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5), Шаар ба цахилгаан статик (HTML5), Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5), Бутархайг Бүтээх (HTML5), Бутархай тоо үүсгэх, Молекул байгуулах, Атом Угсрах (HTML5), Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5), Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5), Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5), Өнгөний үзэгдэл (HTML5), Концентрац (HTML5), Кулоны Хууль (HTML5), Муруйг тодорхойлох (HTML5), Нягт, Идэх ба Хөдөлгөөн, Electric Field Hockey, Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5), Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал, Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5), Тэнцэтгэл Судлах (HTML5), Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн (HTML5), Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч (HTML5), Тооцоолол, Шуурхай Өөрчлөх (HTML5), Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори, Фарадейн хууль (HTML5), 1 Шулууны дагуух Хүч, Динамикийн үндэс (HTML5), Бутархайн Харьцуулалт (HTML5), Бутархайг Харгалзуул, Бутархай: Тэнцэтгэл (HTML5), Бутархай: Тайлбар (HTML5), Бутархай: Холимог Тоо (HTML5), Үрэлт (HTML5), Үйлдэл бүтээгч (HTML5), Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн (HTML5), Шулууны График (HTML5), Graphing Lines, Квадрат Функцын График (HTML5), Налуу-Хэрчимийн График (HTML5), Гравитац Ба Орбит (HTML5), Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5), Gravity Force Lab, Хүлэмжийн Хийн Нөлөө, Гукийн хууль (HTML5), Устөрөгчийн Атомын Загвар, Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5), Жон Травольт (HTML5), Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5), Масс ба Пүрш (HTML5), Масс ба Пүрш: Үндсэн (HTML5), Молийн хэмжээ (HTML5), Молекулын Туйлшрал (HTML5), Молекул Байгуулалт (HTML5), Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5), Явж буй Хүн, Миний Нарын Систем, Байгалийн Селекци, Тоон шулуун: Бүхэл (HTML5), Омын хууль (HTML5), Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5), pH Хуваарь (HTML5), pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5), Plinko магадлалын түгэлт (HTML5), Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5), Хамаарлын Тоглоомын талбай (HTML5), Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом, Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5), Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5), Давс ба Уусмал, Материйн Төлөв (HTML5), Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5), Сахар ба Давсны Уусмал, Тригно Аян (HTML5), Даралтын Үйлчлэл (HTML5), Нэгжийн харьцаа (HTML5), Векторын Нийлбэр (HTML5), Чавхдасны Долгион (HTML5), Долгион Танилц (HTML5)


Зохиогч(д) Diana López
Сургууль / Байгууллага PhET Interactive Simulations
Баталсан өдөр 3/23/20
Шинэчилсэн өдөр 9/15/21