PhET-ийн тухай

PhET нь хөгжилтэй, чөлөөт, интерактив, судалгааны үндэслэлтэй, математик ба байгалийн ухаанд суурилдаг. Боловсролын чанар үр дүнг баталгаажуулахын тулд загварчлал бүрийг хянаж үнэлдэг. Эдгээр үнэлгээнүүд нь хичээл дээр загварчлалуудыг хэрэглэх байдлын ажиглалт ба суралцагчдын ярилцлага юм. Загварчлал нь Java, Flash эсвэл HTML5 дээр бичигдсэн бөгөөд онлайнаар эсвэл компьютертаа татаж авч болно. Бүх симуляци нь нээлттэй эх сурвалж юм (манай эх код-ийг үзнэ үү). Олон ивээн тэтгэгч нь PhET төсөл дэмжиж, эдгээр нөөцийг бүх суралцагчид, багш нарт чөлөөтэй өгөх боломжийг олгож байдаг.

PhET гэж юу вэ? PhET загварчлалуудын товч танилцуулгаPhET-ийн тухай дүрс бичлэг

Шагналууд

PhET нь олон тооны шагналыг хүртсэн:

PhET-ийн Дизайны тухай илүү их

Эрэл хайлтаар байгалийн ухаан, математикийн чиглэлээр суралцах суралцагчдад туслахын тулд дараахь загварыг ашиглан PhET-ийн загварчлалуудыг боловсруулсан болно:

 • Шинжлэх ухаанч эрэл хайлтыг дэмжих
 • Интерактиваар хангах
 • Үл үзэгдэхийн үзэгддэг болгох
 • Оюуны загвараар үзүүлж харуулах
 • Олон тооны (ж.нь, обьект хөдөлгөөн, график, тоо гэх мэт) төлөөлөл оруулах
 • Бодит ертөнцтэй холбож хэрэглэх
 • Хэрэглэгчид бүтээмжтэй шинжлэн хайх явцад удирдамж (ө.х, хязгаарлагдмал хяналтанд) авдаг
 • Боловсролын олон нөхцөлд уян хатан хэрэглэж болохуйц загварчлалыг бий болгоно

Загварчлал дээр зарим арга хэрэгслийг интерактив туршлагатай болгож байна:

 • Загварчлалын онцлогтой харилцахын тулд дарах ба чирж болно
 • Слайд хэрэглэн параметрүүдийг нэмэгдүүлэх ба хорогдуулж болно
 • Мушгих товчлуур дэх хуваариас сонгох
 • Шугам, хугацаа тоолуур, вольтметр, термометр зэрэг төрөл бүрийн багажуудыг хэрэглэх туршлага хуримтлуулах хэмжилтүүдийг оруулсан.

Хэрэглэгчид эдгээр багаж хэрэгсэлүүдтэй ажиллахын хэрээр, өөрчлөлтүүдийн үр нөлөөний талаар хариу сэтгэгдэлийг нэн дариу өгнө. Ингэснээр шалтгаан-үр дагаврын холбоог судлах, шинжлэх ухааны асуултын хариултыг загварчлал дээр эрэл хайлт хийх замаар олж авах боломж өгдөг. Энэ тухай илүү их мэдээллийг манай судалгааны хуудаст зочлон үзээрэй.