PhET-ийн тухай

PhET provides fun, free, interactive, research-based science and mathematics simulations. We extensively test and evaluate each simulation to ensure educational effectiveness. These tests include student interviews and observation of simulation use in classrooms. The simulations are written in HTML5 (with some legacy simulations in Java or Flash), and can be run online or downloaded to your computer. All simulations are open source (see our source code). Multiple sponsors support the PhET project, enabling these resources to be free to all students and teachers.

PhET гэж юу вэ? PhET загварчлалуудын товч танилцуулгаPhET-ийн тухай дүрс бичлэг

Шагналууд

PhET нь олон тооны шагналыг хүртсэн:

PhET-ийн Дизайны тухай илүү их

Эрэл хайлтаар байгалийн ухаан, математикийн чиглэлээр суралцах суралцагчдад туслахын тулд дараахь загварыг ашиглан PhET-ийн загварчлалуудыг боловсруулсан болно:

 • Шинжлэх ухаанч эрэл хайлтыг дэмжих
 • Интерактиваар хангах
 • Үл үзэгдэхийн үзэгддэг болгох
 • Оюуны загвараар үзүүлж харуулах
 • Олон тооны (ж.нь, обьект хөдөлгөөн, график, тоо гэх мэт) төлөөлөл оруулах
 • Бодит ертөнцтэй холбож хэрэглэх
 • Хэрэглэгчид бүтээмжтэй шинжлэн хайх явцад удирдамж (ө.х, хязгаарлагдмал хяналтанд) авдаг
 • Боловсролын олон нөхцөлд уян хатан хэрэглэж болохуйц загварчлалыг бий болгоно

Загварчлал дээр зарим арга хэрэгслийг интерактив туршлагатай болгож байна:

 • Загварчлалын онцлогтой харилцахын тулд дарах ба чирж болно
 • Слайд хэрэглэн параметрүүдийг нэмэгдүүлэх ба хорогдуулж болно
 • Мушгих товчлуур дэх хуваариас сонгох
 • Шугам, хугацаа тоолуур, вольтметр, термометр зэрэг төрөл бүрийн багажуудыг хэрэглэх туршлага хуримтлуулах хэмжилтүүдийг оруулсан.

Хэрэглэгчид эдгээр багаж хэрэгсэлүүдтэй ажиллахын хэрээр, өөрчлөлтүүдийн үр нөлөөний талаар хариу сэтгэгдэлийг нэн дариу өгнө. Ингэснээр шалтгаан-үр дагаврын холбоог судлах, шинжлэх ухааны асуултын хариултыг загварчлал дээр эрэл хайлт хийх замаар олж авах боломж өгдөг. Энэ тухай илүү их мэдээллийг манай судалгааны хуудаст зочлон үзээрэй.