PhET ашиглах зөвлөмж

PhET-ийн загварчлалууд нь олон аргаар ашиглаж болох маш уян хатан багаж юм. PhET-ийн загварчлалуудыг хичээл дээрээ оруулах үр дүнтэй аргуудын талаар суралцах видео, эх сурвалжуудыг эндээс олох болно.

PhET-ийн товч танилцуулга:

PhET Загварчлалын тойм


PhET ашиглан багшлах зөвлөгөө ба материалууд

Тодорхой загварчлал ашиглах удирдамж: