12-р анги хүртэл зориулсан үйл ажиллагааг дэмжих

Хичээлийн үйл ажиллагаанд суралцагсдыг хайж олоход хэрхэн чиглүүлэх вэ? ЕБС дээр төвлөрсөн.


Багшийн зөвлөмжүүд

Бага, дунд боловсролын үйл ажиллагааг үр дүнтэй болгох. Хичээлийн дадлагажуулалтыг үйл ажиллагаандаа үр дүнтэй хэрэглэн ажиллахад туслах сургагч багш нарын стратегийн дэлгэрэнгүй тойм.

PhET-ийн Рубрик Эрэгцүүлэл. ЕБС-д PhET загварчлалуудыг хэрэглэх үйл ажиллагааг амжилттай болгоход багш нарт зориулсан рубрик. Мөн засварлах боломжтой Word-ын Doc .

Хичээлийн хөтөлбөр дотор PhET-ийн талаар ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Анги, лаборатори, эсвэл уншлагад PhET-г ашиглан үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зөвлөгөөнүүд - Таны суралцагчидыг PhET-ийн үйл ажиллагаанд оролцуулах зөвлөгөө.