Холбогдох

PhET Төсөл:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

Лицензийн Мэдээлэл:

Та интерактив загварчлалууд ба тэдгээрийн эх кодод зориулсан зохиогчийн эрхийн мэдээлэл аваарай.

Имэйл:

Бүх электрон захидал харилцааны хаягийг өгнө үү: phethelp@colorado.edu, эсвэл PhET-д хандивлах мэдээллийг үзээрэй.