Контакт

ПхЕТ Пројекат:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

Информације о лиценцама:

Постоје информације о лиценци за интерактивне симулације и њихов изворни код.

Имејл:

If you are interested in partnering with PhET, you can email [email protected]. For all other correspondence, email [email protected].