ติดต่อทีมงาน PhET

โครงการ PhET:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

ข้อมูลข้อกำหนดลิขสิทธิ์การใช้งาน:

พวกเรามี รายละเอียดข้อมูลข้อกำหนดลิขสิทธิ์ สำหรับสถานการณ์จำลองแบบมีปฏิสัมพันธ์และรหัสภาษาคอมพิวเตอร์ต้นฉบับ

Email:

กรุณาส่งเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือให้ข้อมูลที่จำเป็นได้ที่: phethelp@colorado.edu, หรือศึกษาข้อมูลได้ที่ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริจาคเงินเพื่อเป็นงบประมาณดำเนินการสำหรับ PhET