ติดต่อทีมงาน PhET

โครงการ PhET:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

ข้อมูลข้อกำหนดลิขสิทธิ์การใช้งาน:

พวกเรามี รายละเอียดข้อมูลข้อกำหนดลิขสิทธิ์ สำหรับสถานการณ์จำลองแบบมีปฏิสัมพันธ์และรหัสภาษาคอมพิวเตอร์ต้นฉบับ

Email:

If you are interested in partnering with PhET, you can email [email protected]. For all other correspondence, email [email protected].