รหัสต้นฉบับ (Source Code)

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 เป็นต้นมา ทีม PhET ได้พัฒนาสถานการณ์จำลองโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์แบบ HTML5 ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นว่าเหมาะสมสำหรับสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์

รหัสต้นฉบับแบบ HTML5

สถานการณ์จำลองที่เป็น HTML5 ของ PhET และรหัสภาษาคอมพิวเตอร์ต้นฉบับที่เป็น Javascript สามารถเข้าถึงได้ที่ หน้าเว็บ PhET GitHub สำหรับข้อปฏิบัติเพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนาสถานการณ์จำลองนั้น สามารถศึกษาข้อมูลจากเอกสารข้อแนะนำสำหรับการพัฒนาของทีม PhET ได้:

PhET Development Overview

หรือเข้าร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานการณ์จำลองแบบมีปฏิสัมพันธ์ของพวกเราได้ใน HTML5 Google Group:

Developing Interactive Simulations in HTML5 Google Group

เริ่มต้นการใช้งานโดยการศึกษาวิดีโอข้อมูลการพัฒนาสถานการณ์จำลองแบบ HTML5

วิดีโอนี้จัดเตรียมไว้สำหรับเป็นข้อชี้แนะสำหรับพัฒนาสถานการณ์จำลองของ PhET บนระบบปฏิบัติการ Window ซึ่งลำดับแรก วิดีโอนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจะทำการสร้างสำเนาแบบสมบูรณ์ (clone) คลังไฟล์สถานการณจำลองของ PhET ที่อยู่บน GitHub ได้อย่างไร ถัดไปจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจะทำการดาวน์โหลดและสั่งการทำงานต่อเซิฟเวอร์ที่ท่านจะใช้สำหรับการพัฒนาได้อย่างไร และสุดท้ายจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจะทำอย่างไรเพื่อทดสอบการทำงานของสถานการณ์จำลองตัวอย่างที่ทางทีม PhET จัดเตรียมไว้สำหรับการทดสอบว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

Watch the video on youtube

Java/Flash/Flex Source Code (Legacy)

รหัสภาษาคอมพิวเตอร์ต้นฉบับสำหรับสถานการณ์จำลองที่เป็น Java, Flash, และ Flex ของ PhET นั้นถูกเก็บรวบรวมไว้ใน Subversion repository สำหรับคำแนะนำว่าจะสืบค้นรหัสภาษาคอมพิวเตอร์ต้นฉบับที่ออนไลน์ได้อย่างไรหรือจะเข้าไปสำรวจ Subversion repository ได้อย่างไรนั้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้จากเอกสารส่วน Legacy Java/Flash/Flex Source Code Document ได้เลย:

Legacy Java/Flash/Flex Source Code Document