Kildekode

Siden 2013 har PhET-simuleringer blitt utviklet i HTML5, som er det språket vi anbefaler.

HTML5 kildekode

The PhET HTML5 and Javascript source code lives on the PhET GitHub page. For instructions on getting your machine set up to develop simulations using the PhET libraries, take a look at our PhET Development Overview document:

PhET Development Overview

Or join in the discussion at our Developing Interactive Simulations in HTML5 Google Group:

Developing Interactive Simulations in HTML5 Google Group

Getting started with HTML5 sim development video

This video is a quick guide to getting started developing with PhET on Windows. First, this video shows how to clone the PhET Libraries from GitHub. Next, it shows how to download and run a web server on your development machine. Finally, it shows how to launch an example simulation provided by PhET to test that everything is working nicely.

Watch the video on youtube

Java/Flash/Flex kildekode (historisk)

PhET Java-, Flash- og Flex-kildekode ligger i et Subversion versjonskontrollsystem. For instruksjoner om hvordan du finner fram i kildekoden på nettet eller sjekke ut kildekode fra et Subversion versjonskontrollsystem se vårt gamle Java/Flash/Flex kildekodedokument:

Legacy Java/Flash/Flex Source Code Document