For oversettere

Translating HTML5 Simulations

PhET HTML5 sims can now be translated through the browser. To request access to the HTML5 translation utilty, please email phethelp@colorado.edu

HTML5 simulation translation credits


Oversettelse av Java- og Flash-simuleringer

PhET Java- og Flash-simuleringer har blitt laget slik at de er enkle å oversette til andre språk enn engelsk. Når du oversetter bruker du Java og Flash oversettelsesverktøy, og det er ikke nødvendig med noen programmeringskunnskaper.

Oversettelse av PhET-simuleringer til andre språk er til stor hjelp for å nå et større publikum, og hjelper oss med nå PhETs mål.


Oversettelse av nettstedet

Dette nettstedet har blitt laget slik at det kan oversettes til andre språk. Nettstedet kan oversettes online i en nettleser, og gir umiddelbar forhåndsvisning av de oversatte nettsidene. På samme måte som for oversettelse av simuleringer krever dette ingen programmeringskunnskaper. Online-oversettelsesverktøyet er kun tilgjengelig på engelsk.

Translating Teacher Tips

The Teacher Tips associated with every sim can be translated by editing the original .pdf document and emailing a .pdf to phethelp@colorado.edu for publication on the website. Please send .pdf documents only. Note that for some simulations, translated tips will not be uploaded until the sim is translatable.