Pre prekladateľov

PhET simulations are currently accessible in up to 97 languages (see Translated Sims) and our website is accessible in 43 languages (as of December 2021).

Translating the PhET simulations and resources into other languages greatly expands our audience, and helps us accomplish the PhET mission. We welcome individuals with expertise in math and science teaching to help us in one of two ways:

  1. Request to be an independent PhET Trusted Translator by translating simulations, the website, or Teacher Tips (see instructions below). Request Trusted Translator Access.

    OR

  2. Apply to the PhET Translator Network (for African languages only), to be part of a facilitated community of translators with opportunities for small contracts to support translation. APPLY by 1 March 2022.

Translating HTML5 Simulations

PhET HTML5 sims can be easily translated through a web browser. Access to the HTML5 Translation Utility is limited to trusted translator accounts.

HTML5 Translation Utility

HTML5 simulation translation credits


Preklad Java a Flash simulácií

PhET Java a Flash simulácie boli navrhnuté tak aby boli jednoducho preložiteľné do iných jazykov. Na tento proces sa používa jednoduchý nástroj zvaný Java a Flash prekladateľský nástroj, ktorý nevyžaduje žiadne programovacie zručnosti.

Preloženie PhET simulácií do iných jazykov výrazne rozšíri cieľovú publikum a pomôže naplniť cieľ PhET.


Preklad web stránky

Táto webová stránka bola napísaná tak, aby mohla byť preložená do iných jazykov. Webové stránky môžu byť preložené prostredníctvom on-line prehliadača , ktorý ponúka okamžité náhľady prekladu. Rovnako ako pri preklade simulácií nevyžaduje preklad žiadne znalosti programovania. Rozhranie pre on-line preklad je v súčasnej dobe k dispozícii len v angličtine.

Preklad tipov pre učiteľov

Tipy pre učiteľov k niektorým simuláciám je možné preložiť úpravou pôvodného pdf dokumentu a emailom poslať na phethelp@colorado.edu pre zverejnenie na internetových stránkach. Prosím posielajte iba pdf dokumenty. Preložené tipy nebudú zverejnené pokiaľ daná simulácia nebude preložená.

Translation Issues

Have you noted a translation error, such as a word used in an inappropriate context? If so, please report it in this form.