Pre prekladateľov

Translating HTML5 Simulations

PhET HTML5 sims can now be translated through the browser. To request access to the HTML5 translation utilty, please email phethelp@colorado.edu

HTML5 simulation translation credits


Preklad Java a Flash simulácií

PhET Java a Flash simulácie boli navrhnuté tak aby boli jednoducho preložiteľné do iných jazykov. Na tento proces sa používa jednoduchý nástroj zvaný Java a Flash prekladateľský nástroj, ktorý nevyžaduje žiadne programovacie zručnosti.

Preloženie PhET simulácií do iných jazykov výrazne rozšíri cieľovú publikum a pomôže naplniť cieľ PhET.


Preklad web stránky

Táto webová stránka bola napísaná tak, aby mohla byť preložená do iných jazykov. Webové stránky môžu byť preložené prostredníctvom on-line prehliadača , ktorý ponúka okamžité náhľady prekladu. Rovnako ako pri preklade simulácií nevyžaduje preklad žiadne znalosti programovania. Rozhranie pre on-line preklad je v súčasnej dobe k dispozícii len v angličtine.

Preklad tipov pre učiteľov

Tipy pre učiteľov k niektorým simuláciám je možné preložiť úpravou pôvodného pdf dokumentu a emailom poslať na phethelp@colorado.edu pre zverejnenie na internetových stránkach. Prosím posielajte iba pdf dokumenty. Preložené tipy nebudú zverejnené pokiaľ daná simulácia nebude preložená.