Pro překladatele

PhET simulations are currently accessible in up to 97 languages (see Translated Sims) and our website is accessible in 43 languages (as of December 2021).

Translating the PhET simulations and resources into other languages greatly expands our audience, and helps us accomplish the PhET mission. We welcome individuals with expertise in math and science teaching to help us in one of two ways:

  1. Request to be an independent PhET Trusted Translator by translating simulations, the website, or Teacher Tips (see instructions below). Request Trusted Translator Access.

    OR

  2. Apply to the PhET Translator Network (for African languages only), to be part of a facilitated community of translators with opportunities for small contracts to support translation. APPLY by 1 March 2022.

Translating HTML5 Simulations

PhET HTML5 sims can be easily translated through a web browser. Access to the HTML5 Translation Utility is limited to trusted translator accounts.

HTML5 Translation Utility

HTML5 simulation translation credits


Překlad simulcí

Simulace v PhET byly napsány tak, aby byly snadno přeložitelné do jiných jazyků. Proces využívá jednoduchý nástroj s názvem PhET Translation Utility a nevyžaduje žádné znalosti programování.

Překlady PhET simulací do jiných jazyků značně rozšiřují naše cílové publikum, a pomáhají nám dosáhnout cílů projektu PhET.


Překlad webových stránek

Webové stránky byly napsány tak, aby mohly být přeloženy do jiných jazyků. Webové stránky mohou být přeloženy on-line, prostřednictvím webového prohlížeče a nabízí okamžité náhledy výsledku překladu. Stejně jako u překladu simulace, nevyžaduje překlad žádné znalosti programování. Rozhraní pro on-line překlad je v současné době k dispozici pouze v angličtině.

Translating Teacher Tips

The Teacher Tips associated with every sim can be translated by editing the original .pdf document and emailing a .pdf to phethelp@colorado.edu for publication on the website. Instructions for translating PhET Teacher Tips.

Translation Issues

Have you noted a translation error, such as a word used in an inappropriate context? If so, please report it in this form.