Offline Access

PhET Offline Website Installer - Plná instalace

The full PhET Offline app includes all translations of all PhET Java and HTML simulations for offline use on Windows and MacOS.

Windows

MacOS


System Requirements

Because the Offline app includes all translations, Java SE Development Kit 8 must also be installed.

Systems will also need to meet our General Simulation System Requirements.

One at a Time

Acidobazické roztoky HTMLHTML5
Acidobazický roztok JavaJava
Alfa rozklad JavaJava
Aritmetika HTMLHTML5
Atomická interakce JavaJava
Balonek a statická elektřina HTMLHTML5 JavaJava
Balóny a Archimedův zákon JavaJava
Barevné vidění HTMLHTML5 JavaJava
Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon HTMLHTML5
Beerův zákon JavaJava
Beruščin kolotoč JavaJava
Beta rozklad JavaJava
Vyčíslování chemických rovnic HTMLHTML5
Bilanční chemické rovnice JavaJava
calculus-grapher FlashFlash
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab JavaJava
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab JavaJava
Coulombův zákon HTMLHTML5
Cukr a sůl řešení JavaJava
Deskový kondenzátor JavaJava
Difuze HTMLHTML5
Džon Travoltáž HTMLHTML5
Elektrický Hokej JavaJava
Energetický Skate Park JavaJava
Skatepark energie: základy HTMLHTML5
Energy Skate Park: Basics JavaJava
Faradayova elektromagnetická laboratoř JavaJava
Faradayův zákon HTMLHTML5
Faradayův zákon FlashFlash
Formy energie a její přeměny HTMLHTML5 JavaJava
Fotoelektrický efekt JavaJava
Generator JavaJava
geometric-optics FlashFlash
Gravitace a oběžná dráha JavaJava
Gravitační laboratoř HTMLHTML5 JavaJava
Gravitační laboratoř: základy HTMLHTML5
Hledání rovností - hra JavaJava
Hmotnosti a pružiny HTMLHTML5
Hookův zákon HTMLHTML5
Hra s bludištěm JavaJava
Hustota FlashFlash
Chodící panáček JavaJava
Interference vln HTMLHTML5
Vlnová interference JavaJava
Izotopy a relativní atomová hmotnost HTMLHTML5
Izotopy a atomová hmotnost JavaJava
Koncentrace HTMLHTML5
Látková koncentrace JavaJava
Konstrukce obvodů JavaJava
Stavebnice obvodů: DC HTMLHTML5
Konstrukce obvodů (stejnosměrných) JavaJava
Kreslení přímky JavaJava
Laboratoř a kyvadlo HTMLHTML5
pendulum-lab FlashFlash
Laboratoř s kondenzátory HTMLHTML5
Lasery JavaJava
Molarita HTMLHTML5
Látková koncentrace JavaJava
Lom světla HTMLHTML5
Lom světla JavaJava
Lunární modul FlashFlash
Magnet a kompas JavaJava
Magnety a elektromagnety JavaJava
Membránové Kanály JavaJava
mikrovlny JavaJava
Moje sluneční soustava FlashFlash
Molekulární polarita HTMLHTML5 JavaJava
Molekuly a světlo HTMLHTML5 JavaJava
Moment síly JavaJava
Náboje a pole HTMLHTML5
Náboj a pole FlashFlash
Napětí baterie JavaJava
Neuron HTMLHTML5
neuron JavaJava
Obsah a obvod HTMLHTML5
Obvod s baterií a rezistorem JavaJava
obvod signálu JavaJava
Odpor drátu HTMLHTML5
Odpor v drátu FlashFlash
Ohmův zákon HTMLHTML5 FlashFlash
pH stupnice HTMLHTML5 JavaJava
pH stupnice: základy HTMLHTML5
Pod tlakem HTMLHTML5
Tlak kapalin JavaJava
Pohyb střely FlashFlash
Pohyb ve 2D JavaJava
Proložení křivkou HTMLHTML5
Průzkumník rovnosti HTMLHTML5
Přírodní výběr JavaJava
Radioaktivní datování hry JavaJava
Rádiové vlny a Eektromagnetická pole JavaJava
Rampa JavaJava
Rampa: Síla a Pohyb JavaJava
Reakce a ceny JavaJava
Reaktanty, produkty a zbytky HTMLHTML5
Reaktanty, produkty a nezreagované JavaJava
Regrese metodou nejmenších čtverců HTMLHTML5
Resonance FlashFlash
Rovnováha HTMLHTML5 JavaJava
Rutherfordův rozptyl HTMLHTML5 JavaJava
Sčítání vektorů HTMLHTML5 FlashFlash
Sestav zlomek JavaJava
Síly a pohyb: základy HTMLHTML5
Síla a pohyb JavaJava
Síla a Pohyb JavaJava
Síla na jedné přímce JavaJava
Skleníkový efekt JavaJava
soli a rozpustnost JavaJava
Spektrum černého tělesa HTMLHTML5 FlashFlash
Srážky FlashFlash
Stavba atomu HTMLHTML5 JavaJava
Stavba molekuly JavaJava
Stavy hmoty HTMLHTML5 JavaJava
Stavy hmoty: Základy JavaJava
Stern-Gerlach Experiment FlashFlash
Stravování a cvičení JavaJava
Štěpení jader JavaJava
Tektonika zemských desek JavaJava
Tlak kapaliny a průtoku JavaJava
Tření HTMLHTML5 FlashFlash
Tvary molekul HTMLHTML5 JavaJava
Tvary molekul: základy HTMLHTML5
Tvary molekul: Základy JavaJava
Tvůrce funkcí HTMLHTML5
Vlastnosti plynu HTMLHTML5 JavaJava
Vlnění na vlákně HTMLHTML5 FlashFlash
Vlny: úvod HTMLHTML5
vodivost JavaJava
Vratné reakce JavaJava
Vyzařující Náboj FlashFlash
Vztlak FlashFlash
Základy exprese genů HTMLHTML5
Závaží a pružiny FlashFlash
Zlomky: Úvod HTMLHTML5
Úvod do zlomků JavaJava
zobrazení elektrického pole JavaJava
zvuk JavaJava
Arithmetic FlashFlash
Atomic Interactions HTMLHTML5
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab HTMLHTML5
Energy Skate Park HTMLHTML5
Gravity And Orbits HTMLHTML5
Fraction Matcher HTMLHTML5
Graphing Lines HTMLHTML5
Projectile Motion HTMLHTML5
Curve Fitting FlashFlash
Natural Selection HTMLHTML5
Build a Fraction HTMLHTML5
Build a Molecule HTMLHTML5
States of Matter: Basics HTMLHTML5
Area Model Algebra HTMLHTML5
Area Model Decimals HTMLHTML5
Area Model Introduction HTMLHTML5
Area Model Multiplication HTMLHTML5
Band Structure JavaJava
Quantum Bound States JavaJava
Double Wells and Covalent Bonds JavaJava
Davisson-Germer: Electron Diffraction JavaJava
Neon Lights & Other Discharge Lamps JavaJava
Equality Explorer: Basics HTMLHTML5
Equality Explorer: Two Variables HTMLHTML5
Equation Grapher FlashFlash
Estimation FlashFlash
Expression Exchange HTMLHTML5
Fourier: Making Waves JavaJava
Fractions: Equality HTMLHTML5
Fractions: Mixed Numbers HTMLHTML5
Function Builder: Basics HTMLHTML5
Gases Intro HTMLHTML5
Gene Expression - The Basics JavaJava
Gene Machine: The Lac Operon JavaJava
Glaciers JavaJava
Graphing Quadratics HTMLHTML5
Graphing Slope-Intercept HTMLHTML5
Models of the Hydrogen Atom JavaJava
Ladybug Motion 2D JavaJava
Make a Ten HTMLHTML5
Masses and Springs: Basics HTMLHTML5
Molecular Motors JavaJava
Simplified MRI JavaJava
Normal Modes FlashFlash
Number Line: Integers HTMLHTML5
Number Line: Operations HTMLHTML5
Optical Quantum Control JavaJava
Optical Tweezers and Applications JavaJava
Plinko Probability HTMLHTML5 FlashFlash
Proportion Playground HTMLHTML5
Quantum Tunneling and Wave Packets JavaJava
Quantum Wave Interference JavaJava
Self-Driven Particle Model JavaJava
Semiconductors JavaJava
Stretching DNA JavaJava
John Travoltage JavaJava
Trig Tour HTMLHTML5
Unit Rates HTMLHTML5

One at a Time

Simulation Name Technology
Acidobazické roztoky DownloadHTML5
Aritmetika DownloadHTML5
Balonek a statická elektřina DownloadHTML5
Barevné vidění DownloadHTML5
Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon DownloadHTML5
Vyčíslování chemických rovnic DownloadHTML5
Coulombův zákon DownloadHTML5
Difuze DownloadHTML5
Džon Travoltáž DownloadHTML5
Skatepark energie: základy DownloadHTML5
Faradayův zákon DownloadHTML5
Formy energie a její přeměny DownloadHTML5
Gravitační laboratoř DownloadHTML5
Gravitační laboratoř: základy DownloadHTML5
Hmotnosti a pružiny DownloadHTML5
Hookův zákon DownloadHTML5
Interference vln DownloadHTML5
Izotopy a relativní atomová hmotnost DownloadHTML5
Koncentrace DownloadHTML5
Stavebnice obvodů: DC DownloadHTML5
Laboratoř a kyvadlo DownloadHTML5
Laboratoř s kondenzátory DownloadHTML5
Molarita DownloadHTML5
Lom světla DownloadHTML5
Molekulární polarita DownloadHTML5
Molekuly a světlo DownloadHTML5
Náboje a pole DownloadHTML5
Neuron DownloadHTML5
Obsah a obvod DownloadHTML5
Odpor drátu DownloadHTML5
Ohmův zákon DownloadHTML5
pH stupnice DownloadHTML5
pH stupnice: základy DownloadHTML5
Pod tlakem DownloadHTML5
Proložení křivkou DownloadHTML5
Průzkumník rovnosti DownloadHTML5
Reaktanty, produkty a zbytky DownloadHTML5
Regrese metodou nejmenších čtverců DownloadHTML5
Rovnováha DownloadHTML5
Rutherfordův rozptyl DownloadHTML5
Sčítání vektorů DownloadHTML5
Síly a pohyb: základy DownloadHTML5
Spektrum černého tělesa DownloadHTML5
Stavba atomu DownloadHTML5
Stavy hmoty DownloadHTML5
Tření DownloadHTML5
Tvary molekul DownloadHTML5
Tvary molekul: základy DownloadHTML5
Tvůrce funkcí DownloadHTML5
Vlastnosti plynu DownloadHTML5
Vlnění na vlákně DownloadHTML5
Vlny: úvod DownloadHTML5
Základy exprese genů DownloadHTML5
Zlomky: Úvod DownloadHTML5
Atomic Interactions DownloadHTML5
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab DownloadHTML5
Energy Skate Park DownloadHTML5
Gravity And Orbits DownloadHTML5
Fraction Matcher DownloadHTML5
Graphing Lines DownloadHTML5
Projectile Motion DownloadHTML5
Natural Selection DownloadHTML5
Build a Fraction DownloadHTML5
Build a Molecule DownloadHTML5
States of Matter: Basics DownloadHTML5
Area Model Algebra DownloadHTML5
Area Model Decimals DownloadHTML5
Area Model Introduction DownloadHTML5
Area Model Multiplication DownloadHTML5
Equality Explorer: Basics DownloadHTML5
Equality Explorer: Two Variables DownloadHTML5
Expression Exchange DownloadHTML5
Fractions: Equality DownloadHTML5
Fractions: Mixed Numbers DownloadHTML5
Function Builder: Basics DownloadHTML5
Gases Intro DownloadHTML5
Graphing Quadratics DownloadHTML5
Graphing Slope-Intercept DownloadHTML5
Make a Ten DownloadHTML5
Masses and Springs: Basics DownloadHTML5
Number Line: Integers DownloadHTML5
Number Line: Operations DownloadHTML5
Plinko Probability DownloadHTML5
Proportion Playground DownloadHTML5
Trig Tour DownloadHTML5
Unit Rates DownloadHTML5
Vector Addition: Equations DownloadHTML5


To access a PhET simulation on an iPad while not connected to the internet, first open the sim in Safari by clicking the play button. Tap the Action button and then tap Add to Reading List. In the future, simply tap the Bookmarks icon and tap the sim page that is saved in the Reading List.

One at a Time

Simulation Name Technology
Acidobazické roztoky DownloadHTML5
Aritmetika DownloadHTML5
Balonek a statická elektřina DownloadHTML5
Barevné vidění DownloadHTML5
Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon DownloadHTML5
Vyčíslování chemických rovnic DownloadHTML5
Coulombův zákon DownloadHTML5
Difuze DownloadHTML5
Džon Travoltáž DownloadHTML5
Skatepark energie: základy DownloadHTML5
Faradayův zákon DownloadHTML5
Formy energie a její přeměny DownloadHTML5
Gravitační laboratoř DownloadHTML5
Gravitační laboratoř: základy DownloadHTML5
Hmotnosti a pružiny DownloadHTML5
Hookův zákon DownloadHTML5
Interference vln DownloadHTML5
Izotopy a relativní atomová hmotnost DownloadHTML5
Koncentrace DownloadHTML5
Stavebnice obvodů: DC DownloadHTML5
Laboratoř a kyvadlo DownloadHTML5
Laboratoř s kondenzátory DownloadHTML5
Molarita DownloadHTML5
Lom světla DownloadHTML5
Molekulární polarita DownloadHTML5
Molekuly a světlo DownloadHTML5
Náboje a pole DownloadHTML5
Neuron DownloadHTML5
Obsah a obvod DownloadHTML5
Odpor drátu DownloadHTML5
Ohmův zákon DownloadHTML5
pH stupnice DownloadHTML5
pH stupnice: základy DownloadHTML5
Pod tlakem DownloadHTML5
Proložení křivkou DownloadHTML5
Průzkumník rovnosti DownloadHTML5
Reaktanty, produkty a zbytky DownloadHTML5
Regrese metodou nejmenších čtverců DownloadHTML5
Rovnováha DownloadHTML5
Rutherfordův rozptyl DownloadHTML5
Sčítání vektorů DownloadHTML5
Síly a pohyb: základy DownloadHTML5
Spektrum černého tělesa DownloadHTML5
Stavba atomu DownloadHTML5
Stavy hmoty DownloadHTML5
Tření DownloadHTML5
Tvary molekul DownloadHTML5
Tvary molekul: základy DownloadHTML5
Tvůrce funkcí DownloadHTML5
Vlastnosti plynu DownloadHTML5
Vlnění na vlákně DownloadHTML5
Vlny: úvod DownloadHTML5
Základy exprese genů DownloadHTML5
Zlomky: Úvod DownloadHTML5
Atomic Interactions DownloadHTML5
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab DownloadHTML5
Energy Skate Park DownloadHTML5
Gravity And Orbits DownloadHTML5
Fraction Matcher DownloadHTML5
Graphing Lines DownloadHTML5
Projectile Motion DownloadHTML5
Natural Selection DownloadHTML5
Build a Fraction DownloadHTML5
Build a Molecule DownloadHTML5
States of Matter: Basics DownloadHTML5
Area Model Algebra DownloadHTML5
Area Model Decimals DownloadHTML5
Area Model Introduction DownloadHTML5
Area Model Multiplication DownloadHTML5
Equality Explorer: Basics DownloadHTML5
Equality Explorer: Two Variables DownloadHTML5
Expression Exchange DownloadHTML5
Fractions: Equality DownloadHTML5
Fractions: Mixed Numbers DownloadHTML5
Function Builder: Basics DownloadHTML5
Gases Intro DownloadHTML5
Graphing Quadratics DownloadHTML5
Graphing Slope-Intercept DownloadHTML5
Make a Ten DownloadHTML5
Masses and Springs: Basics DownloadHTML5
Number Line: Integers DownloadHTML5
Number Line: Operations DownloadHTML5
Plinko Probability DownloadHTML5
Proportion Playground DownloadHTML5
Trig Tour DownloadHTML5
Unit Rates DownloadHTML5
Vector Addition: Equations DownloadHTML5