Офлајн приступ

ПхЕТ офлајн вебсајт инсталер - Комплетна инсталација

The full PhET Offline app includes all translations of all PhET Java and HTML simulations for offline use on Windows and MacOS.

Windows

MacOS


System Requirements

Because the Offline app includes all translations, Java SE Development Kit 8 must also be installed.

Systems will also need to meet our General Simulation System Requirements.

Једна по једна

"Мајстор" за површине HTMLHTML5
MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ JavaJava
pH Скала HTMLHTML5
pH СКАЛА JavaJava
pH скала: основе HTMLHTML5
АЛФА-РАСПАД JavaJava
Аритметика HTMLHTML5
АРИТМЕТИКА FlashFlash
Атомске интеракције HTMLHTML5
Међуатомска деловања JavaJava
Балони и статички електрицитет HTMLHTML5 JavaJava
БЕТА-РАСПАД JavaJava
Бројевна права: Операције HTMLHTML5
Бројевна права: Цели бројеви HTMLHTML5
БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D JavaJava
БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ JavaJava
ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ) JavaJava
ГАСНИ ЗАКОНИ JavaJava
Гас - увод HTMLHTML5
Генератор JavaJava
Геометријска оптика FlashFlash
ГЛЕЧЕРИ JavaJava
Гравитација и орбите HTMLHTML5 JavaJava
Гравитациона сила : Основе HTMLHTML5
Градитељ једначина HTMLHTML5
Градитељ једначина: основе HTMLHTML5
График квадратне функције HTMLHTML5 FlashFlash
Густина FlashFlash
ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА JavaJava
ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА JavaJava
ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment JavaJava
Дифузија HTMLHTML5
Допуни до 10 HTMLHTML5
Наелектрисања и поља HTMLHTML5
Електрична поља тачкастих наелектрисања FlashFlash
Електрични хокеј је бољи од електричне столице! JavaJava
Електрично поље JavaJava
ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ JavaJava
Енергија, врсте и промене HTMLHTML5 JavaJava
Енергија у скејт парку HTMLHTML5
Енергија у скејт-парку JavaJava
Енергија у скејт-парку: Основна верзија HTMLHTML5 JavaJava
ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ JavaJava
Звучни таласи JavaJava
Зрачење наелектрисања у кретању FlashFlash
Зрачење црног тела HTMLHTML5 FlashFlash
Игралиште пропорције HTMLHTML5
Изједначавање хемијских једначина HTMLHTML5 JavaJava
Изотопи и атомска маса HTMLHTML5
Изотопи и атомске масе JavaJava
Интерференција таласа HTMLHTML5 JavaJava
ИСТЕЗАЊЕ DNA JavaJava
Истраживач једначина HTMLHTML5
Истраживач једначина: Две променљиве HTMLHTML5
Истраживач једначина: Основе HTMLHTML5
ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ JavaJava
Како видимо боје HTMLHTML5 JavaJava
КВАНТНА ОПТИКА JavaJava
КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ JavaJava
КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА JavaJava
КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ HTMLHTML5 JavaJava
Комплет за електричну струју (AC+DC) JavaJava
Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab JavaJava
Струјно коло - једносмерна струја (DC) HTMLHTML5
Комплет за једносмерну струју JavaJava
Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб HTMLHTML5
Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab JavaJava
КОНДЕНЗАТОР JavaJava
Кондензатор: основе HTMLHTML5
Концентрација HTMLHTML5 JavaJava
Кретање пројектила  HTMLHTML5
Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ) FlashFlash
Кретање у 2-D JavaJava
Кулонов закон HTMLHTML5
Лавиринт ( брзина-убрзање) JavaJava
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) HTMLHTML5 JavaJava
ЛАСЕРИ JavaJava
Магнети и електромагнети JavaJava
Магнет и компас JavaJava
Масе и опруге HTMLHTML5
Масе и опруге: Основе HTMLHTML5
Математика преко површина - Алгебра HTMLHTML5
Математика преко површина-Децимални бројеви HTMLHTML5
Математика преко површина-Множење HTMLHTML5
Математика преко површина-Увод HTMLHTML5
Математичко клатно HTMLHTML5
Клатно FlashFlash
МЕСЕЧЕВ МОДУЛ FlashFlash
МИКРОТАЛАСИ JavaJava
МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА JavaJava
МОДЕЛ САМОПОКРЕТНИХ ЧЕСТИЦА JavaJava
Мој Соларни систем FlashFlash
Моларност HTMLHTML5 JavaJava
МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ) JavaJava
Молекули и светлост HTMLHTML5 JavaJava
МОМЕНТ СИЛЕ JavaJava
Напон батерије JavaJava
Направи атом HTMLHTML5 JavaJava
Направи молекул HTMLHTML5 JavaJava
Направи разломак HTMLHTML5 JavaJava
НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ JavaJava
Неурон HTMLHTML5
НЕУРОН JavaJava
Новчићи (Алгебарски изрази) HTMLHTML5
Нормални модови FlashFlash
Нуклеарни распад JavaJava
Облици молекула HTMLHTML5 JavaJava
Облици молекула: основе HTMLHTML5
Облици молекула: Основе JavaJava
Омов закон HTMLHTML5 FlashFlash
Омов закон (отпор линијског проводника) HTMLHTML5
Омов закон FlashFlash
ОПРУГЕ & ТЕГОВИ FlashFlash
ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ JavaJava
Особине гена - Основе HTMLHTML5 JavaJava
Особине гаса HTMLHTML5
ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА JavaJava
Пијаца, шопинг а и трка HTMLHTML5
ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ JavaJava
Поларност молекула HTMLHTML5 JavaJava
ПОЛУПРОВОДНИЦИ JavaJava
Поређење и процена FlashFlash
Потисак FlashFlash
Права-нагиб-одсечак HTMLHTML5
Правимо разломке HTMLHTML5
Спаривање разломака JavaJava
Преламање светлости HTMLHTML5 JavaJava
Природна селекција HTMLHTML5
ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА JavaJava
Проводљивост JavaJava
Просто струјно коло (батерија - отпорник) JavaJava
Проток флуида и притисак JavaJava
Равнотежа HTMLHTML5 JavaJava
Радерфордово (Rutherford) расејање HTMLHTML5 JavaJava
РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА JavaJava
Разломци: Једнакости HTMLHTML5
Разломци: Мешовити бројеви HTMLHTML5
Разломци: Увод HTMLHTML5
Разломци - Увод JavaJava
Расподела вероватноће (Галтонова кутија) HTMLHTML5
РАСПОДЕЛА ВЕРОВАТНОЋЕ FlashFlash
Раствори шећера и соли JavaJava
Реактанти, продуктти реакције и вишкови HTMLHTML5
РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ JavaJava
Регресија најмањих квадрата HTMLHTML5
РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon JavaJava
Резонанца FlashFlash
Сабирање вектора HTMLHTML5 FlashFlash
Сабирање вектора: Једначине HTMLHTML5
Сигнал и проводник JavaJava
СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе! JavaJava
Сила гравитације- лабораторија HTMLHTML5
ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА JavaJava
СИЛЕ И КРЕТАЊЕ JavaJava
Силе и кретање - Основе HTMLHTML5 JavaJava
СОЛИ & ОТАПАЊЕ JavaJava
Стања материје HTMLHTML5
Агрегатна стања JavaJava
Стања материје: основе HTMLHTML5
Агрегатна стања : основни ниво JavaJava
Стрма раван JavaJava
СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ JavaJava
СУДАРИ У МЕХАНИЦИ FlashFlash
Таласи - Увод HTMLHTML5
ТАЛАС НА ЖИЦИ HTMLHTML5 FlashFlash
Тектонске плоче JavaJava
Транспорт кроз мембрану JavaJava
Трење (концепт) HTMLHTML5 FlashFlash
Тригонометријска кружница HTMLHTML5
Фарадејева електромагнетна лабораторија JavaJava
Фарадејев закон HTMLHTML5
Фарадејев закон електромагнетне индукције FlashFlash
Фитовање података HTMLHTML5
Интерполација података полиномом (кривом) FlashFlash
ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ JavaJava
ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ FlashFlash
ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА JavaJava
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ JavaJava
Хидростатички притисак HTMLHTML5 JavaJava
Хуков закон HTMLHTML5
Цртање правих HTMLHTML5 JavaJava
ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  HTMLHTML5
ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) JavaJava
Шетач ( променљиво праволинијско кретање) JavaJava

Једна по једна

Наслов симулације Технологија
"Мајстор" за површине DownloadHTML5
pH Скала DownloadHTML5
pH скала: основе DownloadHTML5
Аритметика DownloadHTML5
Атомске интеракције DownloadHTML5
Балони и статички електрицитет DownloadHTML5
Бројевна права: Операције DownloadHTML5
Бројевна права: Цели бројеви DownloadHTML5
Гас - увод DownloadHTML5
Гравитација и орбите DownloadHTML5
Гравитациона сила : Основе DownloadHTML5
Градитељ једначина DownloadHTML5
Градитељ једначина: основе DownloadHTML5
График квадратне функције DownloadHTML5
Дифузија DownloadHTML5
Допуни до 10 DownloadHTML5
Наелектрисања и поља DownloadHTML5
Енергија, врсте и промене DownloadHTML5
Енергија у скејт парку DownloadHTML5
Енергија у скејт-парку: Основна верзија DownloadHTML5
Зрачење црног тела DownloadHTML5
Игралиште пропорције DownloadHTML5
Изједначавање хемијских једначина DownloadHTML5
Изотопи и атомска маса DownloadHTML5
Интерференција таласа DownloadHTML5
Истраживач једначина DownloadHTML5
Истраживач једначина: Две променљиве DownloadHTML5
Истраживач једначина: Основе DownloadHTML5
Како видимо боје DownloadHTML5
КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ DownloadHTML5
Струјно коло - једносмерна струја (DC) DownloadHTML5
Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб DownloadHTML5
Кондензатор: основе DownloadHTML5
Концентрација DownloadHTML5
Кретање пројектила  DownloadHTML5
Кулонов закон DownloadHTML5
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) DownloadHTML5
Масе и опруге DownloadHTML5
Масе и опруге: Основе DownloadHTML5
Математика преко површина - Алгебра DownloadHTML5
Математика преко површина-Децимални бројеви DownloadHTML5
Математика преко површина-Множење DownloadHTML5
Математика преко површина-Увод DownloadHTML5
Математичко клатно DownloadHTML5
Моларност DownloadHTML5
Молекули и светлост DownloadHTML5
Направи атом DownloadHTML5
Направи молекул DownloadHTML5
Направи разломак DownloadHTML5
Неурон DownloadHTML5
Новчићи (Алгебарски изрази) DownloadHTML5
Облици молекула DownloadHTML5
Облици молекула: основе DownloadHTML5
Омов закон DownloadHTML5
Омов закон (отпор линијског проводника) DownloadHTML5
Особине гена - Основе DownloadHTML5
Особине гаса DownloadHTML5
Пијаца, шопинг а и трка DownloadHTML5
Поларност молекула DownloadHTML5
Права-нагиб-одсечак DownloadHTML5
Правимо разломке DownloadHTML5
Преламање светлости DownloadHTML5
Природна селекција DownloadHTML5
Равнотежа DownloadHTML5
Радерфордово (Rutherford) расејање DownloadHTML5
Разломци: Једнакости DownloadHTML5
Разломци: Мешовити бројеви DownloadHTML5
Разломци: Увод DownloadHTML5
Расподела вероватноће (Галтонова кутија) DownloadHTML5
Реактанти, продуктти реакције и вишкови DownloadHTML5
Регресија најмањих квадрата DownloadHTML5
Сабирање вектора DownloadHTML5
Сабирање вектора: Једначине DownloadHTML5
Сила гравитације- лабораторија DownloadHTML5
Силе и кретање - Основе DownloadHTML5
Стања материје DownloadHTML5
Стања материје: основе DownloadHTML5
Таласи - Увод DownloadHTML5
ТАЛАС НА ЖИЦИ DownloadHTML5
Трење (концепт) DownloadHTML5
Тригонометријска кружница DownloadHTML5
Фарадејев закон DownloadHTML5
Фитовање података DownloadHTML5
Хидростатички притисак DownloadHTML5
Хуков закон DownloadHTML5
Цртање правих DownloadHTML5
ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  DownloadHTML5


Да бисте приступили PhET симулацији на iPad -у иако није повезан на Интернет, прво отворите симулацију у Сафарију кликом на дугме Play. Додирните дугме Action, а затим додир на Add to Reading List. Надаље једноставно додирните икону Bookmarks и додирните сим страницу која је сачувана у Листи за читање.

Једна по једна

Наслов симулације Технологија
"Мајстор" за површине DownloadHTML5
pH Скала DownloadHTML5
pH скала: основе DownloadHTML5
Аритметика DownloadHTML5
Атомске интеракције DownloadHTML5
Балони и статички електрицитет DownloadHTML5
Бројевна права: Операције DownloadHTML5
Бројевна права: Цели бројеви DownloadHTML5
Гас - увод DownloadHTML5
Гравитација и орбите DownloadHTML5
Гравитациона сила : Основе DownloadHTML5
Градитељ једначина DownloadHTML5
Градитељ једначина: основе DownloadHTML5
График квадратне функције DownloadHTML5
Дифузија DownloadHTML5
Допуни до 10 DownloadHTML5
Наелектрисања и поља DownloadHTML5
Енергија, врсте и промене DownloadHTML5
Енергија у скејт парку DownloadHTML5
Енергија у скејт-парку: Основна верзија DownloadHTML5
Зрачење црног тела DownloadHTML5
Игралиште пропорције DownloadHTML5
Изједначавање хемијских једначина DownloadHTML5
Изотопи и атомска маса DownloadHTML5
Интерференција таласа DownloadHTML5
Истраживач једначина DownloadHTML5
Истраживач једначина: Две променљиве DownloadHTML5
Истраживач једначина: Основе DownloadHTML5
Како видимо боје DownloadHTML5
КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ DownloadHTML5
Струјно коло - једносмерна струја (DC) DownloadHTML5
Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб DownloadHTML5
Кондензатор: основе DownloadHTML5
Концентрација DownloadHTML5
Кретање пројектила  DownloadHTML5
Кулонов закон DownloadHTML5
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) DownloadHTML5
Масе и опруге DownloadHTML5
Масе и опруге: Основе DownloadHTML5
Математика преко површина - Алгебра DownloadHTML5
Математика преко површина-Децимални бројеви DownloadHTML5
Математика преко површина-Множење DownloadHTML5
Математика преко површина-Увод DownloadHTML5
Математичко клатно DownloadHTML5
Моларност DownloadHTML5
Молекули и светлост DownloadHTML5
Направи атом DownloadHTML5
Направи молекул DownloadHTML5
Направи разломак DownloadHTML5
Неурон DownloadHTML5
Новчићи (Алгебарски изрази) DownloadHTML5
Облици молекула DownloadHTML5
Облици молекула: основе DownloadHTML5
Омов закон DownloadHTML5
Омов закон (отпор линијског проводника) DownloadHTML5
Особине гена - Основе DownloadHTML5
Особине гаса DownloadHTML5
Пијаца, шопинг а и трка DownloadHTML5
Поларност молекула DownloadHTML5
Права-нагиб-одсечак DownloadHTML5
Правимо разломке DownloadHTML5
Преламање светлости DownloadHTML5
Природна селекција DownloadHTML5
Равнотежа DownloadHTML5
Радерфордово (Rutherford) расејање DownloadHTML5
Разломци: Једнакости DownloadHTML5
Разломци: Мешовити бројеви DownloadHTML5
Разломци: Увод DownloadHTML5
Расподела вероватноће (Галтонова кутија) DownloadHTML5
Реактанти, продуктти реакције и вишкови DownloadHTML5
Регресија најмањих квадрата DownloadHTML5
Сабирање вектора DownloadHTML5
Сабирање вектора: Једначине DownloadHTML5
Сила гравитације- лабораторија DownloadHTML5
Силе и кретање - Основе DownloadHTML5
Стања материје DownloadHTML5
Стања материје: основе DownloadHTML5
Таласи - Увод DownloadHTML5
ТАЛАС НА ЖИЦИ DownloadHTML5
Трење (концепт) DownloadHTML5
Тригонометријска кружница DownloadHTML5
Фарадејев закон DownloadHTML5
Фитовање података DownloadHTML5
Хидростатички притисак DownloadHTML5
Хуков закон DownloadHTML5
Цртање правих DownloadHTML5
ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  DownloadHTML5