Πρόσβαση offline

Πλήρης εγκατάσταση.

The full PhET Offline app includes all translations of all PhET Java and HTML simulations for offline use on Windows and MacOS.

Windows

MacOS


System Requirements

Because the Offline app includes all translations, Java SE Development Kit 8 must also be installed.

Systems will also need to meet our General Simulation System Requirements.

Individual sims

"Κατασκεύασε" ένα άτομο HTMLHTML5 JavaJava
calculus-grapher FlashFlash
Davisson-Germer: Electron Diffraction JavaJava
Forces in 1 Dimension JavaJava
Fourier: Δημιουργία Κυμάτων JavaJava
geometric-optics FlashFlash
Lasers JavaJava
Quantum Wave Interference JavaJava
Semiconductors JavaJava
Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός HTMLHTML5
Travoltage JavaJava
Αγωγιμότητα JavaJava
Άλατα & Διαλυτότητα JavaJava
Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης JavaJava
Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα HTMLHTML5
Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα JavaJava
Αντίσταση σε καλώδιο HTMLHTML5 FlashFlash
Αντιστρεπτές Αντιδράσεις JavaJava
Άνωση FlashFlash
Αριθμητικές παραστάσεις HTMLHTML5
Αριθμητική HTMLHTML5
Αριθμητικός FlashFlash
Αριθμογραμμή: Ακέραιοι αριθμοί HTMLHTML5
Αριθμογραμμή: Αποστάσεις HTMLHTML5
Αριθμογραμμή: πράξεις HTMLHTML5
Ατομικές Αλληλεπιδράσεις HTMLHTML5
Δυναμικό Αλληλεπίδρασης JavaJava
Βαρίδια & Ελατήρια FlashFlash
Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά HTMLHTML5
Βαρύτητα και Τροχιές HTMLHTML5 JavaJava
Γεννήτρια JavaJava
Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά HTMLHTML5 JavaJava
Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών HTMLHTML5 JavaJava
Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων HTMLHTML5
Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης HTMLHTML5
Δεσμευμένες Κβαντικές Καταστάσεις JavaJava
Φτιάξε μόρια HTMLHTML5
Δημιουργία μορίου JavaJava
Δημιουργός συναρτήσεων HTMLHTML5
Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά HTMLHTML5
Διάθλαση φωτός HTMLHTML5
Διάθλαση του φωτός JavaJava
Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού JavaJava
Διαλύματα Οξέων-Βάσεων HTMLHTML5 JavaJava
Διάσπαση Άλφα JavaJava
Διάσπαση Βήτα JavaJava
Διατροφή & Άσκηση JavaJava
Διάχυση HTMLHTML5
Διδιάστατη κίνηση πασχαλίτσας JavaJava
Διπλά Πηγάδια και Ομοιοπολικοί Δεσμοί JavaJava
Δομή Ζωνών JavaJava
Δυνάμεις και κίνηση JavaJava
Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά HTMLHTML5 JavaJava
Έγχρωμη όραση HTMLHTML5 JavaJava
Εισαγωγή στα αέρια HTMLHTML5
Εισαγωγή στα κλάσματα HTMLHTML5 JavaJava
Εισαγωγή στα κύματα HTMLHTML5
Εκτίμηση FlashFlash
Ενέργεια: μορφές και μετατροπές HTMLHTML5 JavaJava
Ενεργειακό πάρκο πατινάζ HTMLHTML5
Ενεργειακό Πάρκο Skate JavaJava
Ενεργειακό πάρκο πατινάζ: Τα βασικά HTMLHTML5
Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες JavaJava
Εξερευνητής εξισώσεων HTMLHTML5
Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές HTMLHTML5
Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά HTMLHTML5
Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις HTMLHTML5
Εξισορροπώντας Χημικές Εξισώσεις JavaJava
Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο HTMLHTML5
Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο JavaJava
Εργαστήριο Βαρύτητας HTMLHTML5 JavaJava
Εργαστήριο βαρύτητας: Τα βασικά HTMLHTML5
Εργαστήριο εκκρεμούς HTMLHTML5 FlashFlash
Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday JavaJava
Εργαστήριο πυκνωτών JavaJava
Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία HTMLHTML5
Εργαστήριο συγκρούσεων HTMLHTML5 FlashFlash
Εργαστήριο του Νόμου του Beer HTMLHTML5 JavaJava
Η Επανάσταση της Πασχαλίτσας JavaJava
Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία HTMLHTML5
Φορτία και πεδία FlashFlash
Ηλεκτροστατικό Χόκεϋ JavaJava
Ηχητικά κύματα JavaJava
Ιδανικό ηλεκτρικό πεδίο JavaJava
Ιδιότητες αερίων HTMLHTML5
Ιδιότητες Αερίου JavaJava
Ισοδυναμία κλασμάτων HTMLHTML5
Ισορροπία ροπών HTMLHTML5 JavaJava
Ισότοπα και ατομική μάζα HTMLHTML5 JavaJava
Κανάλια μεμβράνης JavaJava
Κανονικές καταστάσεις FlashFlash
Σετ κατασκευής κυκλωμάτων: Εναλλασσόμενο ρεύμα HTMLHTML5
Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC) JavaJava
 Σετ κατασκευής κυκλωμάτων: Εναλλασσόμενο ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο HTMLHTML5
Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC), εικονικό εργαστήριο JavaJava
Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα HTMLHTML5
Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC) JavaJava
Καταστάσεις της ύλης HTMLHTML5
Καταστάσεις της Ύλης JavaJava
Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά HTMLHTML5
Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά JavaJava
Κεκλιμένο Επίπεδο JavaJava
Κεκλιμμένο επίπεδο: Δυνάμεις και Κίνηση JavaJava
Κίνηση βλήματος HTMLHTML5
Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων FlashFlash
Κίνηση σε 2Δ JavaJava
Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί HTMLHTML5
Κλίμακα pH HTMLHTML5 JavaJava
Κλίμακα pH: τα βασικά HTMLHTML5
Κύκλωμα Μπαταριας-Αντιστάτη JavaJava
Κύματα σε χορδή HTMLHTML5
wave-on-a-string FlashFlash
Λαβύρινθος JavaJava
Λόγοι και αναλογίες HTMLHTML5
Μαγνήτες και Ηλεκτρομαγνήτες JavaJava
Μαγνήτης και Πυξίδα JavaJava
Μαγνητική Τομογραφία JavaJava
Μάζες και ελατήρια HTMLHTML5
Μηχανή γονιδιών: The Lac Operon JavaJava
Μικροκύματα JavaJava
Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου JavaJava
Μόρια και Φως HTMLHTML5 JavaJava
Μοριακοί Κινητήρες JavaJava
Μπαλόνια & Άνωση JavaJava
Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός HTMLHTML5
Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός JavaJava
Νευρώνας HTMLHTML5 JavaJava
Νόμος του Κουλόμπ HTMLHTML5
Νόμος του Φάραντεϊ HTMLHTML5
Νόμος του Faraday FlashFlash
Νόμος του Χουκ HTMLHTML5
Νόμος του Ωμ HTMLHTML5 FlashFlash
Ο Κινούμενος Άνδρας JavaJava
Οπτικές Λαβίδες και Εφαρμογές JavaJava
Οπτικός Κβαντικός Έλεγχος JavaJava
Παγετώνες JavaJava
Παιχνίδια με αναλογίες HTMLHTML5
Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης JavaJava
Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων HTMLHTML5
Πείραμα Stern-Gerlach FlashFlash
Περιήγηση στην Τριγωνομετρία HTMLHTML5
Περίμετρος & Εμβαδόν HTMLHTML5
Πίεση και Ροή υγρού JavaJava
Πιθανότητες Pinko HTMLHTML5
Πιθανότητα Plinko FlashFlash
Πολικότητα Μορίων HTMLHTML5 JavaJava
Προσαρμογή καμπύλης HTMLHTML5 FlashFlash
Προσγείωση στη Σελήνη! FlashFlash
Πρόσθεση διανυσμάτων HTMLHTML5
Πρόσθεση ανύσματος FlashFlash
Πρόσθεση διανυσμάτων: Εξισώσεις HTMLHTML5
Πυκνότητα HTMLHTML5 FlashFlash
Πυρηνική σχάση JavaJava
Ραδιοκύματα JavaJava
ροπή στρέψης JavaJava
Σήμα - Κύκλωμα JavaJava
Σκέδαση Ράδερφορντ HTMLHTML5
Σκέδαση Rutherford JavaJava
Συγκέντρωση HTMLHTML5 JavaJava
Συγκέντρωση διαλύματος HTMLHTML5 JavaJava
Συμβολή κυμάτων HTMLHTML5 JavaJava
Συντονισμός FlashFlash
Σχεδιαστής Εξίσωσης FlashFlash
Σχήματα μορίων HTMLHTML5 JavaJava
Σχήματα μορίων: τα βασικά HTMLHTML5
Σχήματα μορίων: Βασικά JavaJava
Αντιστοίχιση κλασμάτων HTMLHTML5
Ταίριασμα κλασμάτων JavaJava
Τάση Μπαταρίας JavaJava
Τεκτονική πλάκα JavaJava
Τέντωμα DNA JavaJava
Τιμή μονάδας HTMLHTML5
Το ηλιακό μου σύστημα FlashFlash
Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου JavaJava
Τριβή HTMLHTML5 FlashFlash
Υπολογισμός εμβαδού HTMLHTML5
Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί HTMLHTML5
Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή HTMLHTML5
Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός HTMLHTML5
Υπό πίεση HTMLHTML5 JavaJava
Φαινόμενο Σήραγγας και Κυματοδέματα JavaJava
Φάσμα μελανού σώματος HTMLHTML5 FlashFlash
Φορτίο ακτινοβολίας FlashFlash
Φουριέ: φτιάχνοντας κύματα HTMLHTML5
Φτιάξε ένα κλάσμα HTMLHTML5
Δημιουργία κλάσματος JavaJava
Φτιάξε το δέκα HTMLHTML5
Φυσική επιλογή HTMLHTML5 JavaJava
Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης JavaJava

Εφαρμογή Android

We offer an Android app that allows native offline use of all the HTML5 sims. Find it on the Play Storehere. It is available on select Chromebooks.

All the HTML5 sims
in an app!

  • Συμβατό με επιλέξτε Chromebooks
  • Ideal for offline use
  • Includes favorites, filtering, and automatic updates
  • All proceeds support HTML5 sims (only $0.99!)

Individual sims

Όνομα Προσομοίωσης Τεχνολογία
"Κατασκεύασε" ένα άτομο DownloadHTML5
Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός DownloadHTML5
Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα DownloadHTML5
Αντίσταση σε καλώδιο DownloadHTML5
Αριθμητικές παραστάσεις DownloadHTML5
Αριθμητική DownloadHTML5
Αριθμογραμμή: Ακέραιοι αριθμοί DownloadHTML5
Αριθμογραμμή: Αποστάσεις DownloadHTML5
Αριθμογραμμή: πράξεις DownloadHTML5
Ατομικές Αλληλεπιδράσεις DownloadHTML5
Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά DownloadHTML5
Βαρύτητα και Τροχιές DownloadHTML5
Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά DownloadHTML5
Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών DownloadHTML5
Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων DownloadHTML5
Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης DownloadHTML5
Φτιάξε μόρια DownloadHTML5
Δημιουργός συναρτήσεων DownloadHTML5
Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά DownloadHTML5
Διάθλαση φωτός DownloadHTML5
Διαλύματα Οξέων-Βάσεων DownloadHTML5
Διάχυση DownloadHTML5
Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά DownloadHTML5
Έγχρωμη όραση DownloadHTML5
Εισαγωγή στα αέρια DownloadHTML5
Εισαγωγή στα κλάσματα DownloadHTML5
Εισαγωγή στα κύματα DownloadHTML5
Ενέργεια: μορφές και μετατροπές DownloadHTML5
Ενεργειακό πάρκο πατινάζ DownloadHTML5
Ενεργειακό πάρκο πατινάζ: Τα βασικά DownloadHTML5
Εξερευνητής εξισώσεων DownloadHTML5
Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές DownloadHTML5
Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά DownloadHTML5
Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις DownloadHTML5
Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο DownloadHTML5
Εργαστήριο Βαρύτητας DownloadHTML5
Εργαστήριο βαρύτητας: Τα βασικά DownloadHTML5
Εργαστήριο εκκρεμούς DownloadHTML5
Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία DownloadHTML5
Εργαστήριο συγκρούσεων DownloadHTML5
Εργαστήριο του Νόμου του Beer DownloadHTML5
Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία DownloadHTML5
Ιδιότητες αερίων DownloadHTML5
Ισοδυναμία κλασμάτων DownloadHTML5
Ισορροπία ροπών DownloadHTML5
Ισότοπα και ατομική μάζα DownloadHTML5
Σετ κατασκευής κυκλωμάτων: Εναλλασσόμενο ρεύμα DownloadHTML5
 Σετ κατασκευής κυκλωμάτων: Εναλλασσόμενο ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο DownloadHTML5
Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα DownloadHTML5
Καταστάσεις της ύλης DownloadHTML5
Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά DownloadHTML5
Κίνηση βλήματος DownloadHTML5
Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί DownloadHTML5
Κλίμακα pH DownloadHTML5
Κλίμακα pH: τα βασικά DownloadHTML5
Κύματα σε χορδή DownloadHTML5
Λόγοι και αναλογίες DownloadHTML5
Μάζες και ελατήρια DownloadHTML5
Μόρια και Φως DownloadHTML5
Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός DownloadHTML5
Νευρώνας DownloadHTML5
Νόμος του Κουλόμπ DownloadHTML5
Νόμος του Φάραντεϊ DownloadHTML5
Νόμος του Χουκ DownloadHTML5
Νόμος του Ωμ DownloadHTML5
Παιχνίδια με αναλογίες DownloadHTML5
Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων DownloadHTML5
Περιήγηση στην Τριγωνομετρία DownloadHTML5
Περίμετρος & Εμβαδόν DownloadHTML5
Πιθανότητες Pinko DownloadHTML5
Πολικότητα Μορίων DownloadHTML5
Προσαρμογή καμπύλης DownloadHTML5
Πρόσθεση διανυσμάτων DownloadHTML5
Πρόσθεση διανυσμάτων: Εξισώσεις DownloadHTML5
Πυκνότητα DownloadHTML5
Σκέδαση Ράδερφορντ DownloadHTML5
Συγκέντρωση DownloadHTML5
Συγκέντρωση διαλύματος DownloadHTML5
Συμβολή κυμάτων DownloadHTML5
Σχήματα μορίων DownloadHTML5
Σχήματα μορίων: τα βασικά DownloadHTML5
Αντιστοίχιση κλασμάτων DownloadHTML5
Τιμή μονάδας DownloadHTML5
Τριβή DownloadHTML5
Υπολογισμός εμβαδού DownloadHTML5
Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί DownloadHTML5
Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή DownloadHTML5
Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός DownloadHTML5
Υπό πίεση DownloadHTML5
Φάσμα μελανού σώματος DownloadHTML5
Φουριέ: φτιάχνοντας κύματα DownloadHTML5
Φτιάξε ένα κλάσμα DownloadHTML5
Φτιάξε το δέκα DownloadHTML5
Φυσική επιλογή DownloadHTML5

Εφαρμογή iPad

We offer an iPad app that allows native offline use of all the HTML5 sims. Find it on the app store here.

All the HTML5 sims
in an app!

  • Εγγενώς σχεδιασμένο για iPad
  • Ideal for offline use
  • Includes favorites, filtering, and automatic updates
  • All proceeds support HTML5 sims (only $0.99!)

In order to 'Download' an individual sim to use on an iPad (offline), you'll need to add it to the iPad reading list.


Για πρόσβαση σε μοια προσομοίωση PhET σε ένα iPad ενώ δεν είστε συνδεμένοι στο internet, αρχικά ανοίξτε την σε Safari πατώντας το πλήκτρο play. Πατήστε το πλήκτρο Action και μετά το Add to Reading List. Τις επόμενες φορές, απλά πατήστε το εικονίδιο Bookmarks icon και βρείτε τη σελίδα της προσομοίωσης που αποθηκεύτηκε στην Reading List.

Individual sims

Όνομα Προσομοίωσης Τεχνολογία
"Κατασκεύασε" ένα άτομο DownloadHTML5
Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός DownloadHTML5
Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα DownloadHTML5
Αντίσταση σε καλώδιο DownloadHTML5
Αριθμητικές παραστάσεις DownloadHTML5
Αριθμητική DownloadHTML5
Αριθμογραμμή: Ακέραιοι αριθμοί DownloadHTML5
Αριθμογραμμή: Αποστάσεις DownloadHTML5
Αριθμογραμμή: πράξεις DownloadHTML5
Ατομικές Αλληλεπιδράσεις DownloadHTML5
Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά DownloadHTML5
Βαρύτητα και Τροχιές DownloadHTML5
Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά DownloadHTML5
Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών DownloadHTML5
Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων DownloadHTML5
Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης DownloadHTML5
Φτιάξε μόρια DownloadHTML5
Δημιουργός συναρτήσεων DownloadHTML5
Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά DownloadHTML5
Διάθλαση φωτός DownloadHTML5
Διαλύματα Οξέων-Βάσεων DownloadHTML5
Διάχυση DownloadHTML5
Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά DownloadHTML5
Έγχρωμη όραση DownloadHTML5
Εισαγωγή στα αέρια DownloadHTML5
Εισαγωγή στα κλάσματα DownloadHTML5
Εισαγωγή στα κύματα DownloadHTML5
Ενέργεια: μορφές και μετατροπές DownloadHTML5
Ενεργειακό πάρκο πατινάζ DownloadHTML5
Ενεργειακό πάρκο πατινάζ: Τα βασικά DownloadHTML5
Εξερευνητής εξισώσεων DownloadHTML5
Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές DownloadHTML5
Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά DownloadHTML5
Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις DownloadHTML5
Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο DownloadHTML5
Εργαστήριο Βαρύτητας DownloadHTML5
Εργαστήριο βαρύτητας: Τα βασικά DownloadHTML5
Εργαστήριο εκκρεμούς DownloadHTML5
Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία DownloadHTML5
Εργαστήριο συγκρούσεων DownloadHTML5
Εργαστήριο του Νόμου του Beer DownloadHTML5
Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία DownloadHTML5
Ιδιότητες αερίων DownloadHTML5
Ισοδυναμία κλασμάτων DownloadHTML5
Ισορροπία ροπών DownloadHTML5
Ισότοπα και ατομική μάζα DownloadHTML5
Σετ κατασκευής κυκλωμάτων: Εναλλασσόμενο ρεύμα DownloadHTML5
 Σετ κατασκευής κυκλωμάτων: Εναλλασσόμενο ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο DownloadHTML5
Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα DownloadHTML5
Καταστάσεις της ύλης DownloadHTML5
Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά DownloadHTML5
Κίνηση βλήματος DownloadHTML5
Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί DownloadHTML5
Κλίμακα pH DownloadHTML5
Κλίμακα pH: τα βασικά DownloadHTML5
Κύματα σε χορδή DownloadHTML5
Λόγοι και αναλογίες DownloadHTML5
Μάζες και ελατήρια DownloadHTML5
Μόρια και Φως DownloadHTML5
Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός DownloadHTML5
Νευρώνας DownloadHTML5
Νόμος του Κουλόμπ DownloadHTML5
Νόμος του Φάραντεϊ DownloadHTML5
Νόμος του Χουκ DownloadHTML5
Νόμος του Ωμ DownloadHTML5
Παιχνίδια με αναλογίες DownloadHTML5
Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων DownloadHTML5
Περιήγηση στην Τριγωνομετρία DownloadHTML5
Περίμετρος & Εμβαδόν DownloadHTML5
Πιθανότητες Pinko DownloadHTML5
Πολικότητα Μορίων DownloadHTML5
Προσαρμογή καμπύλης DownloadHTML5
Πρόσθεση διανυσμάτων DownloadHTML5
Πρόσθεση διανυσμάτων: Εξισώσεις DownloadHTML5
Πυκνότητα DownloadHTML5
Σκέδαση Ράδερφορντ DownloadHTML5
Συγκέντρωση DownloadHTML5
Συγκέντρωση διαλύματος DownloadHTML5
Συμβολή κυμάτων DownloadHTML5
Σχήματα μορίων DownloadHTML5
Σχήματα μορίων: τα βασικά DownloadHTML5
Αντιστοίχιση κλασμάτων DownloadHTML5
Τιμή μονάδας DownloadHTML5
Τριβή DownloadHTML5
Υπολογισμός εμβαδού DownloadHTML5
Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί DownloadHTML5
Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή DownloadHTML5
Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός DownloadHTML5
Υπό πίεση DownloadHTML5
Φάσμα μελανού σώματος DownloadHTML5
Φουριέ: φτιάχνοντας κύματα DownloadHTML5
Φτιάξε ένα κλάσμα DownloadHTML5
Φτιάξε το δέκα DownloadHTML5
Φυσική επιλογή DownloadHTML5