Σχετικά με το PhET

Το PhET παρέχει διασκεδαστικές, δωρεάν, διαδραστικές και βασισμένες σε έρευνα προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων και μαθηματικών. Κάθε προσομοίωση δοκιμάζεται και αξιολογείται εξαντλητικά προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική της αποτελεσματικότητα. Οι δοκιμές αυτές περιλαμβάνουν συνεντεύξεις με μαθητές και παρατήρηση της χρήσης των προσομοιώσεων μέσα στις τάξεις. Οι προσομοιώσεις είναι γραμμένες σε Java, Flash ή HTML5 και μπορούν να τρέχουν μέσω διαδικτύου ή να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας. Όλες οι προσομοιώσεις είναι ανοικτού κώδικά (δείτε τον πηγαίο κώδικα). Πολλαπλοί χορηγοί υποστηρίζουν το Έργο Phet, επιτρέποντας σε αυτούς τους πόρους να είναι δωρεάν για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Τι είναι το PhET; Μια σύντομη εισασγωγή στις προσομοιώσεις του PhetVideo σχετικά με το PhET

Βραβεία

Το PhET έγινε αποδέκτης αρκετών βραβειων:

Περισσότερα σχετικά με τον σχεδιασμό του PhET

Με σκοπό να βοηθήσει τους σπουδαστές να εμπλακούν στην επιστήμη και στα μαθηματικά μέσω της διερεύνησης, οι προσομοιώσεις του PhET αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες αρχές:

 • Να παροτρύνουν για επιστημονική διερεύνηση
 • Να διαθέτουν διαδραστικότητα
 • Να μετατρέπουν το αόρατο σε ορατό
 • Να παρουσιάζουν εποπτικά νοητικά μοντέλα
 • Να περιέχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις (π.χ κίνηση σωμάτων, γραφήματα, αριθμούς, κ.λ.π)
 • Να δημιουργούν διασυνδέσεις με τον πραγματικό κόσμο
 • Να δίνει στους χρήστες έμμεση καθοδήγηση (π.χ περιορίζοντας τον έλεγχο) για παραγωγική εξερεύνηση
 • Να δημιουργούνται προσομοιώσεις που να μπορεί να προσαρμοστεί η χρήση τους για διαφορετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Αρκετά εργαλεία στις προσομοιώσεις παρέχουν διαδραστική εμπειρία:

 • Πατήστε και σύρετε για να αλληλεπιδράσετε με τα χαρακτηριστικά της προσομοίωσης
 • Χρησιμοποιήστε τους συρόμενους διακόπτες για να αυξήσετε και να ελαττώσετε τις παραμέτρους
 • Κάντε τις επιλογές σας χρησιμοποιώντας τα ραδιοφωνικά κουμπιά
 • Πάρτε μετρήσεις στα πειράματά σας με διάφορα όργανα – χάρακες, χρονόμετρα, βολτόμετρα και θερμόμετρα.

Καθώς οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα εργαλεία αυτά, λαμβάνουν άμεση ανάδραση για τα αποτελέσματα των αλλαγών που έχουν κάνει. Αυτό τους επιτρέπει να διερευνούν σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος και να απαντούν επιστημονικές ερωτήσεις μέσω της εξερεύνησης των προσομοιώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε την σελίδα έρευνας.