Σχετικά με το PhET

Το PhET παρέχει διασκεδαστικές, διαδραστικές, βασισμένες σε έρευνες προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων δωρεάν. Θεωρούμε ότι η βασισμένη σε έρευνα προσέγγισή μας -που ενσωματώνει ευρήματα από προηγούμενες έρευνες- ενεργοποιεί τους μαθητές, ώστε να κάνουν συνδέσεις μεταξύ των φαινομένων της πραγματικής ζωής και της υποκείμενης σε αυτά επιστημονικής γνώσης και να εμβαθύνουν στον φυσικό κόσμο.

Σχετικά με το PhET: Δωρεάν online προσομοιώσεις φυσικής, χημείας, βιολογίας, επιστημών της γης και μαθηματικώνVideos About PhET

Awards

PhET has been the recipient of numerous awards:

More About PhET's Design

To help students engage in science and mathematics through inquiry, PhET simulations are developed using the following design principles:

 • Encourage scientific inquiry
 • Provide interactivity
 • Make the invisible visible
 • Show visual mental models
 • Include multiple representations (e.g., object motion, graphs, numbers, etc.)
 • Use real-world connections
 • Give users implicit guidance (e.g., by limiting controls) in productive exploration
 • Create a simulation that can be flexibly used in many educational situations

Several tools in the simulations provide an interactive experience:

 • Click and drag to interact with simulation features
 • Use sliders to increase and decrease parameters
 • Choose between options with radio buttons
 • Make measurements in your experiments with various instruments – rulers, stop-watches, voltmeters, and thermometers.

As users interact with these tools, they get immediate feedback about the effect of the changes they made. This allows them to investigate cause-and-effect relationships and answer scientific questions through exploration of the simulation. For more information, visit our research page.