Υποδείξεις για τη χρήση του PhET

Οι προσομοιώσεις PhET είναι πολύ ευέλικτα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους. Εδώ θα βρείτε βίντεο και πόρους για να μάθετε αποτελεσματικούς τρόπους για να συμπεριλάβετε τις προσομοιώσεις PhET στην τάξη σας.

Μια Μικρή εισαγωγή στις PhET:

Μια σύνοψη των προσομοιώσεων PhET


Συμβουλές και Πόροι για τη Διδασκαλία με τις PhET

Καθοδήγηση για τη χρήση συγκεκριμένων προσομοιώσεων: