Χρησιμοποιώντας τις PhET με Clickers

Μια σύνοψη σχετικά με τον τρόπο που οι προσομοιώσεις PhET μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά με κλίκερς και αλληλοδιδασκαλία (peer instruction), όπου οι μαθητές συζητούν και ψηφίζουν σε ερωτήσεις σχετικές με τις προσομοιώσεις. Για κολέγια και σχολεία (Κ12)Συμβουλές Σε Εκπαιδευτικούς

Συμβουλές για επιτυχημένη χρήση κλίκερς Αυτό το δίπτυχο περιέχει πρακτικές συμβουλές στην ενεργοποίηση των σπουδαστών με χρήση κλίκερς. Επικεντρωμένο σε κολέγια.

Clicker Resource Guide: An Instructor's Guide to the Effective Use of Personal Response Systems (Clickers) in Teaching. This downloadable booklet gives detailed tips and recommendations for using clickers in a college class. Also applicable to K12.

Videos and resources on using clickers in college-level science and STEM courses.

Δείτε ερωτήσεις για κλικερς στη Βάση Δραστηριοτήτων μας που υποβλήθηκαν από εκπαιδευτικούς..