Για μεταφραστές

Translating HTML5 Simulations

PhET HTML5 sims can now be translated through the browser. To request access to the HTML5 translation utilty, please email phethelp@colorado.edu

HTML5 simulation translation credits


Μετάφραση προσομοιώσεων

Οι προσομοιώσεις του PhET έχουν αναπτυχθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι εύκολη η μετάφρασή τους και σε άλλες γλώσσες, εκτός της Αγγλικής. Κατά τη διαδικασία απαιτείται η χρήση ενός απλού εργαλείου που λέγεται Μεταφραστικό Εργαλείο PhET, το οποίο δεν απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού.

Μεταφράζοντας τις προσομοιώσεις του PhET σε άλλες γλώσσες, αυξάνεται ο αριθμός των δυνητικών χρηστών και ολοκληρώνεται ένας από τους κύριους στόχους της αποστολής του PhET.


Μετάφραση του Ιστότοπου

Ο ιστότοπος του PhET έχει αναπτυχθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι εύκολη η μετάφρασή του σε άλλες γλώσσες, πλην των αγγλικών. Η μετάφραση μπορεί να γίνει online μέσα από έναν περιηγητή διαδικτύου και προσφέρει δυνατότητα άμεσης προεπισκόπησης των μεταφρασμένων μηνυμάτων. Όπως και στη μετάφραση των προσομοιώσεων, δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού. Για την ώρα, το περιβάλλον μετάφρασης είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Translating Teacher Tips

The Teacher Tips associated with every sim can be translated by editing the original .pdf document and emailing a .pdf to phethelp@colorado.edu for publication on the website. Please send .pdf documents only. Note that for some simulations, translated tips will not be uploaded until the sim is translatable.