Για μεταφραστές

Μεταφράζοντας Προσομοιώσεις HTML5

Οι προσομοιώσεις HTML5 του PhET μπορούν πλέον να μεταφράζονται μέσα από ένα browser. Για να ζητήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή μετάφρασης HTML5, παρακαλούμε στείλτε email στο phethelp@colorado.edu

Εύσημα μετάφρασης προσομοίωσης HTML5


Μεταφράζοντας προσομοιώσεις Java και Flash

Οι προσομοιώσεις Java και Flash του PhET έχουν αναπτυχθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι εύκολη η μετάφρασή τους και σε άλλες γλώσσες, εκτός της Αγγλικής. Κατά τη διαδικασία απαιτείται η χρήση ενός απλού εργαλείου που λέγεται Μεταφραστικό Εργαλείο Java και Flash, το οποίο δεν απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού.

Μεταφράζοντας τις προσομοιώσεις του PhET σε άλλες γλώσσες, αυξάνεται ο αριθμός των δυνητικών χρηστών και ολοκληρώνεται ένας από τους κύριους στόχους της αποστολής του PhET.


Μετάφραση του Ιστότοπου

Ο ιστότοπος του PhET έχει αναπτυχθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι εύκολη η μετάφρασή του σε άλλες γλώσσες, πλην των αγγλικών. Η μετάφραση μπορεί να γίνει online μέσα από έναν περιηγητή διαδικτύου και προσφέρει δυνατότητα άμεσης προεπισκόπησης των μεταφρασμένων μηνυμάτων. Όπως και στη μετάφραση των προσομοιώσεων, δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού. Για την ώρα, το περιβάλλον μετάφρασης είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Μεταφράζοντας τις Συμβουλές Εκπαιδευτικών

Οι Συμβουλές Εκπαιδευτικών που σχετίζονται με κάθε προσομοίωση, μπορούν να μεταφράζονται με επεξεργασία του αρχικού εγγράφου .pdf και στη συνέχεια αποστολή ενός email με το .pdf στο phethelp@colorado.edu για δημοσίευση στο website. Παρακαλούμε να στέλνετε μόνο έγγραφα σε μορφή .pdf. Σημειώστε ότι για κάποιες προσομοιώσεις οι μεταφρασμένες συμβουλές δεν θα δημοσιεύονται έως ότου η προσομοίωση να μπορεί να μεταφραστεί.