For omsetjarar

Translating HTML5 Simulations

PhET HTML5 sims can now be translated through the browser. To request access to the HTML5 translation utilty, please email phethelp@colorado.edu

HTML5 simulation translation credits


Omsetjing av simuleringar

PhET-simuleringar har blitt laga på ein slik måte at dei er enkle å setje om til andre språk enn engelsk. Når du set om bruker du PhET omsetjingsverkty, og det er ikkje naudsynt med nokon programmeringskunnskap.

Omsetjing av PhET-simuleringar til andre språk er til stor hjelp for å nå eit større publikum, og hjelper oss med å nå PhET sine mål.


Omsetjing av nettstaden

Denne nettstaden har blitt laga slik at han kan setjast om til andre språk. Nettstaden kan setjast om online i ein nettlesar, og gir direkte førehandsvising av dei omsette nettsidene. På same måte som for omsetjing av simuleringar krev dette ingen programmeringskunnskapar. Online-omsetjingsverktyet er berre tilgjengeleg på engelsk.

Translating Teacher Tips

The Teacher Tips associated with every sim can be translated by editing the original .pdf document and emailing a .pdf to phethelp@colorado.edu for publication on the website. Please send .pdf documents only. Note that for some simulations, translated tips will not be uploaded until the sim is translatable.