Kontakt

PhET-prosjektet:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

Lisensinformasjon:

Vi har lisensinformasjon for dei interaktive simuleringane og den tilhøyrande kjeldekoden.

E-post:

If you are interested in partnering with PhET, you can email phet-partnerships@colorado.edu. For all other correspondence, email phethelp@colorado.edu.