Kontakt

PhET-prosjektet:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

Lisensinformasjon:

Vi har lisensinformasjon for dei interaktive simuleringane og den tilhøyrande kjeldekoden.

E-post:

Ver vennlege og adresser all elektronisk korrespondanse til: phethelp@colorado.edu, eller sjå informasjon om korleis du kan donere til PhET.