Контакт

PhET Проект:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

Информации за лиценцата:

Ние имаме информации за лиценцирањето на симулациите и нивниот изворен код.

е-маил:

Ве молиме да се обратите со електронски допис до: phethelp@colorado.edu, или погледнете на за информации како да донирате на PhET.