સંપર્ક

PhET પ્રોજેક્ટ:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

લાઇસન્સ માહિતી:

અમારી પાસે ઇન્ટરેક્ટિવ સિમ્યુલેશન અને તેમના સ્રોત કોડ માટે લાઇસેંસિંગ માહિતી છે.

ઈમેલ:

જો તમે PhET સાથે ભાગીદારીમાં રસ ધરાવો છો, તો તમે [email protected] ને ઇમેઇલ કરી શકો છો. અન્ય તમામ પત્રવ્યવહાર માટે, [email protected]ને ઇમેઇલ કરો.