Επικοινωνία

Έργο PhET:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

Πληροφορίες αδειοδότησης:

Διαθέσιμες πληροφορίες αδειοδότησης για τις διαδραστικές προσομοιώσεις και τον πηγαίο τους κώδικα.

Email:

If you are interested in partnering with PhET, you can email [email protected]. For all other correspondence, email [email protected].