Επικοινωνία

Έργο PhET:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

Πληροφορίες αδειοδότησης:

Διαθέσιμες πληροφορίες αδειοδότησης για τις διαδραστικές προσομοιώσεις και τον πηγαίο τους κώδικα.

Email:

Παρακαλώ στείλτε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία στη διεύθυνση: phethelp@colorado.edu, ή δείτε πληροφορίες σχετικά με δωρεές στο PhET.