Πηγαίος κώδικας

Από το 2013, οι προσομοιώσεις PhET αναπτύσσονται σε HTML5, που είναι η γλώσσα προγραμματισμού που προτείνουμε.

Πηγαίος Κώδικας HTML5

Ο πηγαίος κώδικας των PhET HTML5 και Javascript βρίσκεται στο the PhET GitHub page. Για οδηγίς σχετικά με την προετοιμασία του συστήματός σας για την ανάπτυξη προσομοιώσεων με χρήση των βιβλιοθηκών του PhET, ρίξτε μια ματιά στο έγγραφο PhET Development Overview:

PhET Development Overview

Ή συμμετέχετε στη συζήτηση της ομάδας Developing Interactive Simulations in HTML5 Google Group:

Developing Interactive Simulations in HTML5 Google Group

Πώς να ξεκινήσετε ανάπτυξη με τις προσομοιώσεις HTML5 - video

Αυτό το video είναι ένας σύντομος οδηγός για το πώς μπορείτε να αρχίσετε την ανάπτυξη με τα PhET σε περιβάλλον Windows. Το video αρχικά εξηγει πώς να κλωνοποιήσετε τις βιβλιοθήκες PhET από το GitHub. Στη συνέχεια εξηγει πώς να κατεβάσετε και να τρέξετε ένα web server στον υπολογιστή όπου κανετε την ανάπτυξη. Τέλος, εξηγεί πώς να τρέξετε μια προσομοίωση που προσφέρεται ως παράδειγμα από τα PhET ώστε να ελέγξετε ότι όλα δουλεύουν σωστά.

Watch the video on youtube

Πηγαίος Κώδικας Java/Flash/Flex (Legacy)

Ο πηγαίος κώδικας Java, Flash και Flex του PhET source code βρίσκεται σε ένα αποθετήριο Subversion. Οδηγίες σχετικά με το πώς να περιηγηθείτε στον πηγαίο κώδικα online ή στο αποθετήριο Subversion, αναφέρονται στο έγγραφο Legacy Java/Flash/Flex Source Code Document:

Legacy Java/Flash/Flex Source Code Document