Kildekode

Siden 2013 er PhET-simuleringer blevet udviklet i HTML5, som er det sprog vi anbefaler.

HTML5 kildekode

PhETs HTML5 og Javascript kildekode ligger på PhET GitHub page. For instruktion i at få din computer sat op til at udvikle simuleringer ved hjælp af PhET biblioteker, se vores PhET udvikleroverbliksdokument:

PhET Development Overview

Eller deltag i diskussionen i vores "Udvikling af interraktive simuleringer i HTML5 Google-gruppe":

Developing Interactive Simulations in HTML5 Google Group

Få begyndt med HTML5 udviklings-simuleringsvideo

Videoen er en hurtig guide i at komme igang med udvikling af PhET i Windows. Først viser videoen hvordan man kloner PhETbiblioteker fra GitHub. Dernæst viser den, hvordan man downloader og kører en webserver på din udviklermaskine. Endelig viser den, hvordan man afvikler en testsimulering lavet af PhET, for at teste at alt virker som det skal.

Watch the video on youtube

Java/Flash/Flex kildekode (tidligere)

PhET Java, Flash og Flex kildekoden ligger i et Subversion depot. For instruktioner i, hvordan man gennemser kildekoden online eller se vores Subversion repository, henvises til vores Legacy Java/Flash/Flex Source Code Document.

Legacy Java/Flash/Flex Source Code Document