Эх код

2013 оноос эхлэн PhET загварчлалыг HTML5 дээр хөгжүүлж ирсэн бөгөөд, энэ нь бидний санал болгосон хэл юм.

HTML5 Эх Код

PhET-ийн HTML5 болон Javascript эх кодууд нь the PhET GitHub хуудас дээр ажилладаг. PhET сангуудыг ашиглан загварчлалыг хөгжүүлэхэд зориулж машинаа суулгах зааварчилгаа авахын тулд манай PhET Development Overview document-ыг үзээрэй:

PhET Development Overview

Эсвэл HTML5 Google Group дээр байх манай Developing Interactive Simulations хэлэлцүүлэгт нэгдээрэй:

Developing Interactive Simulations in HTML5 Google Group

HTML5 загварчлалыг хөгжүүлэх видеог авч эхлүүлэх

Энэ видео нь Windows дээр PhET-ийг хөгжүүлэх эхлэлийг хурдан болгох заавар юм. Нэгдүгээрт, энэ видео нь GitHub-ээс PhET санг хэрхэн хуулбарлахыг харуулж байна. Дараа нь энэ нь хөгжүүлэлтийн машин дээрх вэб серверийг хэрхэн татаж авах, ажиллуулахыг харуулдаг. Эцэст нь, энэ нь PhET-ийн өгсөн жишээ симуляцийг бүх зүйл сайн ажиллаж байгааг шалгаж үзүүлнэ.

Watch the video on youtube

Java/Flash/Flex Эх код (Legacy)

PhET Java, Flash, Flex эх код нь Дэд хувилбарын агуулахад ажилладаг. Өөрийн онлайн кодыг үзэх, эсвэл Дэд хувилбарын агуулахаа татах заавар авах бол бидний Legacy Java / Flash / Flex Source Code баримт бичигт хандана уу:

Legacy Java/Flash/Flex Source Code Document