კონტაქტი

PhET პროექტი:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

ინფორმაცია უფლებებზე:

თქვენ გაქვთ licensing information (სალიცენზიო უფლებები) ინტერაქციაზე და საწყის კოდზე

ელ.ფოსტა:

გთხოვთ ყველა ელექტრონული კორესპონდენცია გამოაგზავნოთ მისამართზე: phethelp@colorado.edu, ან იხილეთ ინფორმაცია PhET-ს შემოწირულობათა შესახებ.