Kontakt

PhET projekt:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

Informace o licenci:

Máme licenční údaje pro interaktivní simulace a zdrojový kód.

Email:

Veškerou elektronickou korespondenci řešte prosím na: phethelp@colorado.edu, nebo viz informace o darování na PhET