Kontakt

PhET-prosjektet:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

Lisensinformasjon:

Vi har lisensinformasjon for de interaktive simuleringene og den tilhørende kildekoden.

E-post:

Vennligst adresser all elektronisk korrespondanse til: phethelp@colorado.edu, eller se informasjon om hvordan du kan donere til PhET.