Kontakt

PhET-prosjektet:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

Lisensinformasjon:

Vi har lisensinformasjon for de interaktive simuleringene og den tilhørende kildekoden.

E-post:

If you are interested in partnering with PhET, you can email [email protected]. For all other correspondence, email [email protected].