За преводиоце

Превођење HTML5 симулација

PhET HTML5 симулације сада могу да се преводе преко браузера. За приступ HTML5 пошаљите мејлphethelp@colorado.edu

HTML5 превод - заслуге


Превођење симулација

ПхЕТ симулације су прављене тако да омогућују лако превођење на језик који није енглески. Процес превођења користи алат ПхЕТ преводилац- PhET Translation Utility,и не захтева познавање програмирања.

Превођење симулација на друге језике озбиљно повећава нашу циљну групу и помаже нам да остварујемо ПхЕТ мисију.


Превод вебсајта

Овај вебсајт прављен је са намером да буде преведен и локализован и на Ваш језик.Вебсајт се преводи онлајн кроз веб прегледач/a>, и нуди брз увид у тренутни напредак. Слично као и за превод самих симулације, и овде није потребно познавање програмирања.

Translating Teacher Tips

The Teacher Tips associated with every sim can be translated by editing the original .pdf document and emailing a .pdf to phethelp@colorado.edu for publication on the website. Please send .pdf documents only. Note that for some simulations, translated tips will not be uploaded until the sim is translatable.