Para Traductores

Translating HTML5 Simulations

PhET HTML5 sims can now be translated through the browser. To request access to the HTML5 translation utilty, please email phethelp@colorado.edu

HTML5 simulation translation credits


Traducindo Simulacións

As simulacións PhET teñen sido escritas para ser facilmente traducidas a outras linguas. O proceso utiliza unha ferramenta simple chamada PhET Translation Utility, e non require de habilidades en programación.

Ao traducir as simulacións PhET a outras linguas esplallas de xeito importante a nosa audiencia, e axudas a acadar a PhET mission.


Traduciendo o Sitio Web

Este sitio web ten sido escrito para poder ser traducido a outras linguas. O sitio web pode ser traducido online co navegador, e ofrece vistas previas do resultado da tradución. No se requiren pois habilidades en programación. A interface de tradución online é só actualmente accesibel en inglés.

Translating Teacher Tips

The Teacher Tips associated with every sim can be translated by editing the original .pdf document and emailing a .pdf to phethelp@colorado.edu for publication on the website. Please send .pdf documents only. Note that for some simulations, translated tips will not be uploaded until the sim is translatable.