Dành cho Dịch giả

Dịch các mô phỏng HTML5

Hiện nay các mô phỏng PhET HTML5 có thể được dịch thông qua trình duyệt. Để được truy cập vào tiện ích dịch thuật HTML5 vui lòng email phethelp@colorado.edu

Công trạng phần dịch thuật mô phỏng HTML5


Dịch các Mô phỏng Java và Flash

Các Mô phỏng PhET Java và Flash đã được viết sao cho người ta có thể dịch chúng sang các ngôn ngữ khác với tiếng Anh. Việc dịch có dùng đến một công cụ gọi là Tiện ích biên dịch Java và Flash, mà không yêu cầu người dịch có kỹ năng lập trình.

Việc dịch các Mô phỏng PhET sang ngôn ngữ khác sẽ làm gia tăng mạnh mẽ lượng người sử dụng, đồng thời giúp chúng tôi hoàn thành Nhiệm vụ của PhET .


Dịch Website

Website này đã được viết sao cho có thể dịch sang ngôn ngữ khác. Có thể dịch website trực tuyến thông qua một trình duyệt, và có thể thấy ngay kết quả. Cũng giống như việc dịch các Mô phỏng, việc dịch website không cần kỹ năng lập trình. Hiện nay giao diện của công cụ biên dịch trực tuyến vẫn là tiếng Anh.

Dịch các thủ thuật của giáo viên

Các thủ thuật của giáo viên đi liền với mỗi mô phỏng có thể dịch bằng cách chỉnh sửa file .pdf gốc và gởi một bản cho phethelp@colorado.edu để đưa lên website. Vui lòng chỉ gởi file .pdf. Lưu ý: đối với một số mô phỏng chỉ có thể tải các bản dịch thủ thuật lên khi mô phỏng đã có thể dịch được.