Dự án của chúng tôi tập trung vào các mô phỏng Vật lý, do đó mới có tên là the *Ph*ysics *E*ducation *T*echnology project, hay *PhET*. Khi chúng tôi có thêm các nhánh Hoá học, Sinh học, Toán học và các môn khác, chúng tôi quyết định giữ nguyên tên *PhET*, nhưng bây giờ không còn là một acronym nữa.

Click vào nút "Embed" dưới mô phỏng mà bạn muốn nhúng. Một text box html code sẽ hiện ra và bạn có thể copy/paste để nhúng mô phỏng. Mô phỏng Flash có thể nhúng trực tiếp hay chạy thông qua một liên kết gắn với hình. Mô phỏng Java chỉ có thể chạy thông qua một liên kết gắn với hình.
Một số LMS có thể cần dùng "https://" trong URL của mô phỏng.


Chúng tôi có cung cấp iPad appAndroid app cho phép sử dụng bản ngữ, offline mọi sim HTML5. Cả hai có giá $0.99 và sẽ được đưa vào quỹ phát triển các sim HTML5 khác.


Cả 2 apps đều có thể mua số lượng lớn cho những trường hay các tổ chức cần giấy phép cho nhiều người sử dụng.
iOS Volume Purchase Program
Android Managed Google Play


Có thể mua app có giấy phép dùng chung tại US và Canada.
Specific steps for bulk purchasing the PhET Android app can be found here:
https://phet.colorado.edu/en/help-center/running-sims/android#q52-header

Mã nguồn của PhET HTML5 và Javascript có ở trang PhET GitHub. Mã nguồn của PhET Java, Flash, và Flex có tại Subversion repository. Hãy tham khảo Source Code page.

Tất cả mô phỏng ở http://phet.colorado.edu là tài nguyên mở dưới giấy phép the Creative Commons Attribution license (CC-BY).

Bạn được phép sử dụng, chia sẻ, hay tái phân phối các mô phỏng PhET dưới dạng giấy phép CC-BY. Cần ghi rõ:

PhET Interactive Simulations
University of Colorado Boulder
http://phet.colorado.edu

Nếu bạn tái phân phối các mô phỏng, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết theo mẫu sau đây completing this form.

Không cần giấy phép. Mô phỏng PhET là tài nguyên giáo dục mở và bạn cùng với học trò cứ tự nhiên sử dụng.

Không cần giấy phép cho việc sử dụng mô phỏng khi nghiên cứu. Vui lòng cho chúng tôi biết về công trình của bạn completing this form.

Chúng tôi rất hân hoan đón nhận các sáng kiến và đề nghị để cải thiện các mô phỏng hiện có. Đệ trình sáng kiến của bạn ở đây!

Không phải hoạt động nào cũng kèm đáp án. Có một số tác giả chia sẻ đáp án với các đồng nghiệp - bạn hãy email cho tác giả của hoạt động đó.

cho

Được! Bạn có thể đưa mô phỏng HTML5 của chúng tôi vào phần trình diễn của PowerPoint presentation bằng cách dùng Office Mix app

This add-in works in: PowerPoint 2013 Service Pack 1 or later, PowerPoint 2016 for Mac, PowerPoint 2016 or later, PowerPoint Online.

For information on getting Office Add-ins for Powerpoint, see this link.

PhET chịu sự chi phối của the University of Colorado privacy policy mà bạn có thể tìm thấy tại đây: http://www.cu.edu/privacy-policy

Chúng tôi trợ giúp cho bạn có nhu cầu học từ xa. Hãy thăm chúng tôi tại remote teaching tips and early access to sims in progress.