Hãy tham khảo phần here to reset your email. Go here để reset password.

Theo đường dẫn here để đăng nhập và chỉnh sửa profile của bạn.

Bạn không cần tài khoản để chạy hay tải mô phỏng về máy. Bạn chỉ cần tài khoản khi tải các công trình của các giáo viên khác đóng góp hay xem các videos của riêng giáo viên đó. Chuyển đến địa chỉ để đăng ký một tài khoản miễn phí.

Bạn có thể gởi lại thư xác nhận ở đây.

Đôi khi, thư xác nhận bị đánh dấu "spam" hay bị server của bạn lọc đi. Nếu vẫn chưa nhận được thư, bạn đưa "phethelp@colorado.edu" ra khỏi spamlist và gởi lại như trên đã hướng dẫn.