Διαδραστικές επιδείξεις διδασκαλιών

Χρησιμοποιώντας τις PhET σαν μια (Διαδραστική) Επίδειξη κατά τη Διάλεξη:

Πως οι PhET μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν επιδείξεις σε μια διάλεξη. Για κολέγια και σχολείς (Κ12).


Χρησιμοποιώντας τις PhET σε Διάλεξη με Πειράματα Πρόβλεψης

Μια ιδιαίτερη μορφή διαδραστικής επίδειξης σε διαλεξη όπου απαιτείται από τους μαθητές να προβλέψουν το αποτέλεσμα ενός πειράματος πριν αυτό εκτελεστεί. Για κολέγια ή σχολεία (Κ12).


Συμβουλές Σε Εκπαιδευτικούς

Χρησιμοποιώντας Διαδραστικές Προσομοιώσεις σε Διαλέξεις, Μια δισέλιδη περίληψη χρήσεων των PhET σε συνθήκες διάλεξης.

Περισσότερα σχετικά με τις Διαδραστικές Επιδείξεις σε Διάλεξη από το Science Education Resource Center.

Δείτε επιδείξεις και δραστηριότητες που υποβλήθηκαν από εκπαιδευτικούς στη Βάση Δραστηριοτήτων μας.

Πως μπορώ να αυξήσω τη διάδραση των μαθητών όταν χρησιμοποιώ προσομοιώσεις PhET κατά τη διάρκεια διάλεξης; Συμβουλές για τη διευκόλυνση των συζητήσεων μεταξύ των σπουδαστών, την αλληλοδιδασκαλία (peer instruction) και την διαδραστική επίδειξη στη διάλεξη με τις προσομοιώσεις PhET.