Dùng PhET với Clickers

Tổng quan về cách sử dụng hữu hiệu PhET với clickers và đôi bạn học tập, nơi học sinh có thể thảo luận và trả lời câu hỏi liên quan tới các mô phỏng. Dành cho Cao đẳng hay K12.Thủ thuật của giáo viên

Thủ thuật dành cho việc sử dung thành công Clicker. Bảng thủ thuật dài 2 trang này có một số lời khuyên thực tiễn để thu hút học sinh sử dụng. Chủ yếu dành cho cao đẳng.

Hướng dẫn tài nguyên dành cho Clicker: hướng dẫn của giáo viên để sử dụng hữu hiệu Hệ thống trả lời cá nhân (Clickers) trong giảng dạy. Sách bỏ túi (có thể tải về) chứa các thủ thuật chi tiết và các khuyến cáo khi sử dụng clickers trong các lớp cao đẳng. Cũng có thể áp dụng cho K12.

Videos và tài nguyên về việc dùng clickers trong môn khoa học cao đẳng và các giáo trình STEM.

Xem các câu hỏi dùng cho clicker do giáo viên đóng góp tại Database hoạt động.