Tham dự hội thảo PhET ảo

Hội thảo của giáo viên K12

Đối với các giáo viên quan tâm đến việc sử dụng mô phỏng PhET, video này sẽ hướng dẫn bạn về một phiên bản đã biên tập của một cuộc hội thảo nửa ngày về PhET, bao gồm các câu hỏi thảo luận mà bạn có thể sử dụng trong một buổi thảo luận nhóm nhỏ. Dành cho K-12.      Tải về các slides và handouts được dùng trong cuộc hội thảo này (zip, 9.4 MB)

      Các slides và handouts vừa cập nhật trên trang Hội thảo


Hội thảo của giáo viên vật lý cao đẳng

Dành cho các nhà giáo dục quan tâm tới việc sử dụng các mô phỏng PhET, video này sẽ hướng dẫn các bạn về một cuộc hội thảo dài 45 phút tại New Physics and Astronomy Faculty . Mặc dù tập trung vào Vật lý, các mô phỏng cũng hữu ích cho các môn học khác.      Được cung cấp bởi: PhysPort

      Hãy tải về các slides và handouts đã sử dụng trong cuộc hội thảo này (zip, 5.6 MB)