Lên kế hoạch dùng PhET

Phát biểu của giáo viên và học sinh:

Một nhận xét về các mô phỏng PhET và việc sử dụng chúng trong các trường cao đẳng và K-12.Teacher Tips

Mục tiêu dành cho giáo viên và học sinh. Tóm tắt dài 2 trang mục tiêu của PhET dành cho học sinh và giáo viên khi hợp tác trong việc dạy và học dựa trên các mô phỏng.

Sử dụng mô phỏng tương tác PhET trong bài giảng. Tổng quan dài 2 trang về việc sử dụng mô phỏng PhET trong các thiết đặt của bài giảng.

Sử dụng mô phỏng tương tác PhET trong bài tập về nhà. Tổng quan dài 2 trang về việc soạn bài tập về nhà theo kiểu phát vấn hiệu quả có sử dụng mô phỏng tương tác PhET, đối với lớp cao đẳng hay K-12.

Soạn mục tiêu học tập Thủ thuật để soạn mục tiêu học tập rõ ràng cho học sinh của bạn

Cách sử dụng mô phỏng PhET trong lớp vật lý của tôi? Thủ thuật về cách tích hợp mô phỏng PhET vào trong bài học, sử dụng bài vật lý cao đẳng làm thí dụ.

Một số thủ thuật trong việc sử dụng PhET trong Phòng thí nghiệm? Sử dụng PhET trong phòng thí nghiệm có nhiều điều ích lợi, như cho phép các khả năng thí nghiệm mới (như cơ học lượng tử), khả năng lặp lại nhanh, và làm rõ các cơ chế nền tảng

Một số thủ thuật để sử dụng trong việc dùng PhET với bài tập về nhà? Mô phỏng PhET thì lý tưởng cho việc sử dụng trong bài tập về nhà vì mô phỏng được thiết kế để dẫn dắt học sinh khám phá mối liên hệ nguyên nhân và hậu quả cho dù không có thầy cô ở kế bên.

 

Các thí dụ: tích hợp PhET với bài hay cấp học

Tất cả dưới dạng PDF.

Xem videos trên các trang khác (xem sidebar bên tay phải) để có thêm thông tin chi tiết về cách dùng các mô phỏng.