Izvanmrežni pristup

Puna instalacija

The full PhET Offline Website Installer package installs a copy of the PhET website onto your computer.

English

Preuzmite instalaciju samo sa simulacijama (bez aktivnosti)
Mac OS X - 484 MB
Linux - 484 MB
Preuzmite instalaciju sa simulacijama i aktivnostima
Mac OS X - 1937 MB
Linux - 1950 MB

All sims (these zip files contain simulations only)

All sims - contains English Java, Flash, and HTML5 sims only - 275MB
HTML5 sims English - contains all translated locales of HTML5 sims, instructions for specifying a locale here - 60MB
HTML5 sims Spanish - contains all Spanish HTML5 sims, 60MB
HTML5 sims Portuguese (Brazil) - contains all Portuguese (Brazil) HTML5 sims, 60MB

Jedna po jedna

Agregatna stanja HTMLHTML5
Agragatna stanja tvari JavaJava
Agregatna stanja:osnove HTMLHTML5
Stanje materije: osnovno JavaJava
Alfa raspad JavaJava
Algebarski izrazi HTMLHTML5
Aritmetika HTMLHTML5 FlashFlash
Baloni i statički elektricitet HTMLHTML5
Beta Decay JavaJava
Brojevni pravac: cijeli brojevi HTMLHTML5
Brzina reakcija JavaJava
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab JavaJava
Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij HTMLHTML5
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab JavaJava
Coulombov zakon HTMLHTML5
Crtanje pravaca JavaJava
density-and-buoyancy FlashFlash
Dizajniranje srujnih krugova JavaJava
Dizajniranje strujnih krugova HTMLHTML5
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) JavaJava
Djelovanje enzima JavaJava
Dvostuka jama i kovalentna veza JavaJava
Eksperiment Davissona i Germera JavaJava
Električna otpornost vodiča HTMLHTML5
Otpor vodiča FlashFlash
Električni hokej! Naboj umjesto paka! JavaJava
Električno polje naboja JavaJava
Energija u skejt parku: osnove HTMLHTML5
Energy Skate Park: Basics JavaJava
Faradayeva elektromagnetska indukcija JavaJava
Faradayev zakon HTMLHTML5
Faradayev zakon indukcije FlashFlash
Forces and Motion JavaJava
Fotoelektrični efekt JavaJava
Generator JavaJava
Gibanje JavaJava
Gibanje projektila HTMLHTML5 FlashFlash
Graditelj funkcija HTMLHTML5
Graditelj površine HTMLHTML5
Gravitacija i orbita HTMLHTML5
Gravitacija i Orbite JavaJava
Gustoća FlashFlash
Hookov zakon HTMLHTML5
Igralište proporcija HTMLHTML5
Interakcije između atoma HTMLHTML5
Međudjelovanje atoma JavaJava
Ispravljanje DNA JavaJava
Istraži gravitaciju: Osnove HTMLHTML5
Istraživanje jednadžbi HTMLHTML5
Istraživanje jednadžbi: Osnove HTMLHTML5
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi HTMLHTML5
Izotopi i atomska masa HTMLHTML5
Izotopi i Atomska Masa JavaJava
Jedinične cijene HTMLHTML5
Jednostavni strujni krug JavaJava
Johntra Volta HTMLHTML5 JavaJava
Kako vidimo boje? HTMLHTML5 JavaJava
Kiselo-lužnate otopine HTMLHTML5
Kompozicija valova (Fourierova sinteza) JavaJava
Koncept sile JavaJava
Kondenzatori JavaJava
Kvadratna jednadžba FlashFlash
Kvantna interferencija valova JavaJava
Kvantna optika JavaJava
Kvantno tuneliranje i valni paketi JavaJava
Laboratorij gravitacijske sile HTMLHTML5
Laseri JavaJava
Ledanjaci JavaJava
Lom svjetlosti HTMLHTML5
Luna park za bube i žohare JavaJava
Magneti i Elektromagneti JavaJava
Magnet i Kompas JavaJava
Mase i opruge HTMLHTML5
Mase i opruge: Osnovno HTMLHTML5
mass-spring-lab FlashFlash
Matematičko njihalo HTMLHTML5
pendulum-lab FlashFlash
Mikrovalovi JavaJava
Mjesečeva sonda FlashFlash
Množenje brojeva - površine HTMLHTML5
Model Atoma Vodika JavaJava
Molecules and Light HTMLHTML5
Moment sile JavaJava
Naboj i Električno polje FlashFlash
Napon (elektromotorna sila) baterije JavaJava
Napravi atom HTMLHTML5 JavaJava
Neonsak svjetiljka & druge izbojne lampe JavaJava
Nuklearna fisija JavaJava
Oblici energije i energetske promjene HTMLHTML5 JavaJava
Odnos brzine i akceleracije JavaJava
Ohmov Zakon HTMLHTML5 FlashFlash
Optička Klupa FlashFlash
Optička pinceta i primjene JavaJava
Otopine šećera i soli JavaJava
Pascalov trokut FlashFlash
pH skala HTMLHTML5
pH JavaJava
Plinovi - uvod HTMLHTML5
Plinski Zakoni JavaJava
Pod tlakom HTMLHTML5
Poluvodiči JavaJava
Površine i algebarski izrazi HTMLHTML5
Pridruži razlomke HTMLHTML5
Sparivanje razlomaka JavaJava
Prilagodba krivulje HTMLHTML5
Prilagodba podataka polinomom FlashFlash
Procjena FlashFlash
Radioactive Dating Game JavaJava
Radio Valovi JavaJava
Ramp: Forces and Motion JavaJava
Ravnoteža poluge HTMLHTML5
Razlomci: jednakosti HTMLHTML5
Razlomci: Mješoviti brojevi HTMLHTML5
Razlomci: Uvod HTMLHTML5
Uvod u razlomke JavaJava
Reverzibilan proces JavaJava
Rutherfordovo raspršenje HTMLHTML5 JavaJava
sastavi molekulu JavaJava
Shema MRI JavaJava
Sile i gibanje: Osnove HTMLHTML5
Napravi razlomak HTMLHTML5
Složi razlomak JavaJava
Solarni sustavi FlashFlash
Soli i njihova topljivost JavaJava
Spektar crnog tijela HTMLHTML5
Zračenje crnog tijela FlashFlash
Statički elektricitet JavaJava
Stern-Gerlachov eksperiment FlashFlash
Struja i signal JavaJava
Struktura Vrpci JavaJava
Svojstva Plinova JavaJava
Tijelo na kosini JavaJava
Trenje HTMLHTML5 FlashFlash
Trig Tour HTMLHTML5
Učinak staklenika JavaJava
Valovi na užetu HTMLHTML5
Valovi na žici FlashFlash
Valovi - uvod HTMLHTML5
Vezana stanja (kvantnomehanički koncept) JavaJava
Vodljivost JavaJava
Wave Interference HTMLHTML5
Interferencija valova JavaJava
Zakon sačuvanja energije JavaJava
Zanimacje s brzinom i akceleracijom JavaJava
Zbrajanje vektora HTMLHTML5 FlashFlash
Zbrajanje vektora: jednadžbe HTMLHTML5
Zvuk JavaJava
Graphing Lines HTMLHTML5
Balancing Chemical Equations JavaJava
Acid-Base Solutions JavaJava
Gravity Force Lab JavaJava
Bending Light JavaJava
Molecules and Light JavaJava
Charges and Fields HTMLHTML5
Plinko Probability HTMLHTML5
Under Pressure JavaJava
Balancing Act JavaJava
Build a Molecule HTMLHTML5
Forces and Motion: Basics JavaJava
Gas Properties HTMLHTML5
Energy Skate Park HTMLHTML5
Area Model Decimals HTMLHTML5
Area Model Introduction HTMLHTML5
Beer's Law Lab HTMLHTML5 JavaJava
Calculus Grapher FlashFlash
Capacitor Lab: Basics HTMLHTML5
Collision Lab FlashFlash
Concentration HTMLHTML5 JavaJava
Diffusion HTMLHTML5
Eating & Exercise JavaJava
Equality Explorer: Two Variables HTMLHTML5
Fluid Pressure and Flow JavaJava
Function Builder: Basics HTMLHTML5
Gene Expression Essentials HTMLHTML5
Gene Expression - The Basics JavaJava
Gene Machine: The Lac Operon JavaJava
Graphing Quadratics HTMLHTML5
Graphing Slope-Intercept HTMLHTML5
Ladybug Motion 2D JavaJava
Least-Squares Regression HTMLHTML5
Make a Ten HTMLHTML5
Membrane Channels JavaJava
Molarity HTMLHTML5 JavaJava
Molecule Polarity HTMLHTML5 JavaJava
Molecule Shapes HTMLHTML5 JavaJava
Molecule Shapes: Basics HTMLHTML5 JavaJava
Natural Selection HTMLHTML5 JavaJava
Neuron HTMLHTML5 JavaJava
Normal Modes FlashFlash
pH Scale: Basics HTMLHTML5
Plate Tectonics JavaJava
Radiating Charge FlashFlash
Reactants, Products and Leftovers HTMLHTML5 JavaJava
Resonance FlashFlash

Jedna po jedna

Naziv simulacije Tehnologija
Agregatna stanja DownloadHTML5
Agregatna stanja:osnove DownloadHTML5
Algebarski izrazi DownloadHTML5
Aritmetika DownloadHTML5
Baloni i statički elektricitet DownloadHTML5
Brojevni pravac: cijeli brojevi DownloadHTML5
Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij DownloadHTML5
Coulombov zakon DownloadHTML5
Dizajniranje strujnih krugova DownloadHTML5
Električna otpornost vodiča DownloadHTML5
Energija u skejt parku: osnove DownloadHTML5
Faradayev zakon DownloadHTML5
Gibanje projektila DownloadHTML5
Graditelj funkcija DownloadHTML5
Graditelj površine DownloadHTML5
Gravitacija i orbita DownloadHTML5
Hookov zakon DownloadHTML5
Igralište proporcija DownloadHTML5
Interakcije između atoma DownloadHTML5
Istraži gravitaciju: Osnove DownloadHTML5
Istraživanje jednadžbi DownloadHTML5
Istraživanje jednadžbi: Osnove DownloadHTML5
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi DownloadHTML5
Izotopi i atomska masa DownloadHTML5
Jedinične cijene DownloadHTML5
Johntra Volta DownloadHTML5
Kako vidimo boje? DownloadHTML5
Kiselo-lužnate otopine DownloadHTML5
Laboratorij gravitacijske sile DownloadHTML5
Lom svjetlosti DownloadHTML5
Mase i opruge DownloadHTML5
Mase i opruge: Osnovno DownloadHTML5
Matematičko njihalo DownloadHTML5
Množenje brojeva - površine DownloadHTML5
Molecules and Light DownloadHTML5
Napravi atom DownloadHTML5
Oblici energije i energetske promjene DownloadHTML5
Ohmov Zakon DownloadHTML5
pH skala DownloadHTML5
Plinovi - uvod DownloadHTML5
Pod tlakom DownloadHTML5
Površine i algebarski izrazi DownloadHTML5
Pridruži razlomke DownloadHTML5
Prilagodba krivulje DownloadHTML5
Ravnoteža poluge DownloadHTML5
Razlomci: jednakosti DownloadHTML5
Razlomci: Mješoviti brojevi DownloadHTML5
Razlomci: Uvod DownloadHTML5
Rutherfordovo raspršenje DownloadHTML5
Sile i gibanje: Osnove DownloadHTML5
Napravi razlomak DownloadHTML5
Spektar crnog tijela DownloadHTML5
Trenje DownloadHTML5
Trig Tour DownloadHTML5
Valovi na užetu DownloadHTML5
Valovi - uvod DownloadHTML5
Wave Interference DownloadHTML5
Zbrajanje vektora DownloadHTML5
Zbrajanje vektora: jednadžbe DownloadHTML5
Graphing Lines DownloadHTML5
Charges and Fields DownloadHTML5
Plinko Probability DownloadHTML5
Build a Molecule DownloadHTML5
Gas Properties DownloadHTML5
Energy Skate Park DownloadHTML5
Area Model Decimals DownloadHTML5
Area Model Introduction DownloadHTML5
Beer's Law Lab DownloadHTML5
Capacitor Lab: Basics DownloadHTML5
Concentration DownloadHTML5
Diffusion DownloadHTML5
Equality Explorer: Two Variables DownloadHTML5
Function Builder: Basics DownloadHTML5
Gene Expression Essentials DownloadHTML5
Graphing Quadratics DownloadHTML5
Graphing Slope-Intercept DownloadHTML5
Least-Squares Regression DownloadHTML5
Make a Ten DownloadHTML5
Molarity DownloadHTML5
Molecule Polarity DownloadHTML5
Molecule Shapes DownloadHTML5
Molecule Shapes: Basics DownloadHTML5
Natural Selection DownloadHTML5
Neuron DownloadHTML5
pH Scale: Basics DownloadHTML5
Reactants, Products and Leftovers DownloadHTML5


Da biste pristupili PhET simulaciji na iPadu, dok nije povezan s internetom, prvo otvorite simulaciju u web pregledniku Safari, jednostavnim klikom na gumb za reprodukciju. Dodirnite gumb Akcija, a zatim Dodaj na popis za čitanje. U budućnosti, jednostavno dodirnite ikonu Oznake, te dodirnite stranicu sa simulacijom koja je spremljena u Popisu za čitanje.

Jedna po jedna

Naziv simulacije Tehnologija
Agregatna stanja DownloadHTML5
Agregatna stanja:osnove DownloadHTML5
Algebarski izrazi DownloadHTML5
Aritmetika DownloadHTML5
Baloni i statički elektricitet DownloadHTML5
Brojevni pravac: cijeli brojevi DownloadHTML5
Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij DownloadHTML5
Coulombov zakon DownloadHTML5
Dizajniranje strujnih krugova DownloadHTML5
Električna otpornost vodiča DownloadHTML5
Energija u skejt parku: osnove DownloadHTML5
Faradayev zakon DownloadHTML5
Gibanje projektila DownloadHTML5
Graditelj funkcija DownloadHTML5
Graditelj površine DownloadHTML5
Gravitacija i orbita DownloadHTML5
Hookov zakon DownloadHTML5
Igralište proporcija DownloadHTML5
Interakcije između atoma DownloadHTML5
Istraži gravitaciju: Osnove DownloadHTML5
Istraživanje jednadžbi DownloadHTML5
Istraživanje jednadžbi: Osnove DownloadHTML5
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi DownloadHTML5
Izotopi i atomska masa DownloadHTML5
Jedinične cijene DownloadHTML5
Johntra Volta DownloadHTML5
Kako vidimo boje? DownloadHTML5
Kiselo-lužnate otopine DownloadHTML5
Laboratorij gravitacijske sile DownloadHTML5
Lom svjetlosti DownloadHTML5
Mase i opruge DownloadHTML5
Mase i opruge: Osnovno DownloadHTML5
Matematičko njihalo DownloadHTML5
Množenje brojeva - površine DownloadHTML5
Molecules and Light DownloadHTML5
Napravi atom DownloadHTML5
Oblici energije i energetske promjene DownloadHTML5
Ohmov Zakon DownloadHTML5
pH skala DownloadHTML5
Plinovi - uvod DownloadHTML5
Pod tlakom DownloadHTML5
Površine i algebarski izrazi DownloadHTML5
Pridruži razlomke DownloadHTML5
Prilagodba krivulje DownloadHTML5
Ravnoteža poluge DownloadHTML5
Razlomci: jednakosti DownloadHTML5
Razlomci: Mješoviti brojevi DownloadHTML5
Razlomci: Uvod DownloadHTML5
Rutherfordovo raspršenje DownloadHTML5
Sile i gibanje: Osnove DownloadHTML5
Napravi razlomak DownloadHTML5
Spektar crnog tijela DownloadHTML5
Trenje DownloadHTML5
Trig Tour DownloadHTML5
Valovi na užetu DownloadHTML5
Valovi - uvod DownloadHTML5
Wave Interference DownloadHTML5
Zbrajanje vektora DownloadHTML5
Zbrajanje vektora: jednadžbe DownloadHTML5
Graphing Lines DownloadHTML5
Charges and Fields DownloadHTML5
Plinko Probability DownloadHTML5
Build a Molecule DownloadHTML5
Gas Properties DownloadHTML5
Energy Skate Park DownloadHTML5
Area Model Decimals DownloadHTML5
Area Model Introduction DownloadHTML5
Beer's Law Lab DownloadHTML5
Capacitor Lab: Basics DownloadHTML5
Concentration DownloadHTML5
Diffusion DownloadHTML5
Equality Explorer: Two Variables DownloadHTML5
Function Builder: Basics DownloadHTML5
Gene Expression Essentials DownloadHTML5
Graphing Quadratics DownloadHTML5
Graphing Slope-Intercept DownloadHTML5
Least-Squares Regression DownloadHTML5
Make a Ten DownloadHTML5
Molarity DownloadHTML5
Molecule Polarity DownloadHTML5
Molecule Shapes DownloadHTML5
Molecule Shapes: Basics DownloadHTML5
Natural Selection DownloadHTML5
Neuron DownloadHTML5
pH Scale: Basics DownloadHTML5
Reactants, Products and Leftovers DownloadHTML5