Offline Access

Kompletná inštalácia

The full PhET Offline app includes all translations of all PhET Java and HTML simulations for offline use on Windows and MacOS.

Windows

MacOS


System Requirements

Because the Offline app includes all translations, Java SE Development Kit 8 must also be installed.

Systems will also need to meet our General Simulation System Requirements.

One at a Time

Aproximácia krivky HTMLHTML5 FlashFlash
Aritmetika HTMLHTML5 FlashFlash
Balón a elektrostatika HTMLHTML5
Balón a statická elektrina JavaJava
Balóny a vztlak JavaJava
Coulombov zákon HTMLHTML5
Číselná os: Celé čísla HTMLHTML5
Datovanie rádioaktívnou metódou JavaJava
Davissonov-Germerov experiment JavaJava
Derivácia a integrál funkcie FlashFlash
Difúzia HTMLHTML5
Dvojitá vlna a kovalentná väzba JavaJava
Elektrické pole nábojov HTMLHTML5
Elektrické pole nábojov FlashFlash
Elektrický hokej JavaJava
Elektrický odpor vodiča HTMLHTML5
resistance-in-a-wire FlashFlash
Energia v skejt parku HTMLHTML5
Energia a skejt park JavaJava
Energia v skejt parku: základy HTMLHTML5 JavaJava
Faradayove magnetické laboratórium JavaJava
Faradayov zákon HTMLHTML5 FlashFlash
Farebné videnie HTMLHTML5 JavaJava
Formy a premeny energie HTMLHTML5
Formy energie a jej premeny JavaJava
Fotoelektrický jav JavaJava
Fourier: tvorenie vĺn JavaJava
Generátor JavaJava
Geometrická optika FlashFlash
Grafy kvadratických funkcií HTMLHTML5
Graf kvadratickej funkcie FlashFlash
Grafy lineárnej funkcie HTMLHTML5 JavaJava
Gravitácia a obežná dráha HTMLHTML5 JavaJava
Hookov zákon HTMLHTML5
Hra labyrint JavaJava
Hustota FlashFlash
Chemická rovnováha HTMLHTML5 JavaJava
Chodec JavaJava
Ideálny plyn HTMLHTML5
Interakcia medzi atómami HTMLHTML5
Vzájomná interakcia JavaJava
Interferencia kvantových vĺn JavaJava
Interferencia vlnenia HTMLHTML5 JavaJava
Izotopy a atómová hmotnosť HTMLHTML5
Izotopy a relatívna atómová hmotnosť JavaJava
Jedlo & Cvičenie JavaJava
Jednotky HTMLHTML5
John Tra-volt HTMLHTML5 JavaJava
Koncentrácia HTMLHTML5 JavaJava
Kondenzátor JavaJava
Kondenzátor: základy HTMLHTML5
Kvantové tunelovanie a vlnové balíky JavaJava
Kvantové viazané stavy JavaJava
Kyslé a zásadité roztoky HTMLHTML5 JavaJava
Kyvadlo HTMLHTML5 FlashFlash
Laboratórium gravitačnej sily HTMLHTML5 JavaJava
Laboratórium gravitačnej sily: základy HTMLHTML5
Ľadovec JavaJava
Lambertov-Beerov zákon HTMLHTML5 JavaJava
Laser JavaJava
Lom svetla HTMLHTML5 JavaJava
Lunárny modul FlashFlash
Magnet a kompas JavaJava
Magnetická rezonancia JavaJava
Magnety a elektromagnety JavaJava
Membránové kanály JavaJava
Mikrovlnka JavaJava
Model atómu vodíka JavaJava
Moja slnečná sústava FlashFlash
Molekulárne motory JavaJava
Tvary molekúl HTMLHTML5
Molekulové tvary JavaJava
Molekuly a žiarenie HTMLHTML5 JavaJava
Molová koncentrácia HTMLHTML5 JavaJava
Moment sily JavaJava
Náboje v elektrickom poli JavaJava
Naklonená rovina: Sily a pohyb JavaJava
Napätie batérie JavaJava
Naťahovanie DNA JavaJava
Neónové svetlá a ostatné výbojky JavaJava
Neurón HTMLHTML5 JavaJava
Normálne vibračné módy FlashFlash
Obvod s batériou a rezistorom JavaJava
Odhad FlashFlash
Ohmov zákon HTMLHTML5
ohms-law FlashFlash
Optické kvantové zariadenie JavaJava
Optické pinzety a aplikácie JavaJava
Otáčanie lienky JavaJava
pH škála HTMLHTML5 JavaJava
pH škála: základy HTMLHTML5
Pohyb lienky na ploche JavaJava
Let strely HTMLHTML5
Pohyb strely FlashFlash
Pohyb v 2D JavaJava
Polarita molekuly HTMLHTML5 JavaJava
Polovodiče JavaJava
Porovnanie zlomkov HTMLHTML5
Zlomky - hra JavaJava
Pravdepodobnosť HTMLHTML5 FlashFlash
Prirodzený výber HTMLHTML5 JavaJava
Pružinový oscilátor HTMLHTML5 FlashFlash
Pružinový oscilátor: Základy HTMLHTML5
Pružné a nepružné zrážky FlashFlash
Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie JavaJava
Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie JavaJava
Rádiové vlny JavaJava
Rampa JavaJava
Reakcie & Hodnoty JavaJava
Reaktant, Produkty a Zostatky HTMLHTML5 JavaJava
Rezonancia FlashFlash
Roztoky cukru a soli: Makro JavaJava
Rutherfordov pokus HTMLHTML5 JavaJava
Signál v obvode JavaJava
Sila-1d JavaJava
Sila a pohyb: základy HTMLHTML5
Sila a pohyb: Základný kurz JavaJava
Sily a pohyb JavaJava
Skladanie vektorov HTMLHTML5 FlashFlash
Skladanie vektorov: rovnice HTMLHTML5
Skleníkový efekt JavaJava
Skúmanie rovnosti HTMLHTML5
Skúmanie rovnosti: Dve premenné HTMLHTML5
Skúmanie rovnosti: Základy HTMLHTML5
Skupenstvo látky HTMLHTML5 JavaJava
Skupenstvo látky: základy HTMLHTML5
Skupenstvo látky. základný kurz JavaJava
Smernica-Priesečník grafu HTMLHTML5
Soľ & Jej rozpustnosť JavaJava
Stavba atómu HTMLHTML5 JavaJava
Stavebnica elektrických obvodov JavaJava
Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium HTMLHTML5
Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) JavaJava
Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd HTMLHTML5
Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) JavaJava
Staviteľ plochy HTMLHTML5
Stern-Gerlachov pokus FlashFlash
Štiepenie jadier JavaJava
Štruktúra hladín JavaJava
Tektonické platne JavaJava
Tlak a prúdenie kvapaliny JavaJava
Tlak v kvapaline HTMLHTML5 JavaJava
Trenie HTMLHTML5 FlashFlash
Trigonometria HTMLHTML5
Tvary molekúl: základy HTMLHTML5
Molekulové tvary: Základy JavaJava
Tvorba funkcií HTMLHTML5
Tvorba funkcií: základy HTMLHTML5
Vlastnosti plynu HTMLHTML5 JavaJava
Vlnenie HTMLHTML5
Vlnenie v rade bodov HTMLHTML5 FlashFlash
Vodivosť JavaJava
Vratné reakcie JavaJava
Vytvor molekulu JavaJava
Vyvažovanie HTMLHTML5 JavaJava
Vztlak FlashFlash
Zlomky: Rovnosť HTMLHTML5
Zlomky: Úvod HTMLHTML5
Úvod do zlomkov JavaJava
Zlomky: Zmiešané čísla HTMLHTML5
Tvorba zlomkov HTMLHTML5
Zostav zlomok JavaJava
Zvukové vlny JavaJava
Žiarenie čierneho telesa HTMLHTML5 FlashFlash
Žiarenie náboja FlashFlash
Build a Molecule HTMLHTML5
Area Model Algebra HTMLHTML5
Area Model Decimals HTMLHTML5
Area Model Introduction HTMLHTML5
Area Model Multiplication HTMLHTML5
Expression Exchange HTMLHTML5
Gene Expression Essentials HTMLHTML5
Gene Expression - The Basics JavaJava
Gene Machine: The Lac Operon JavaJava
Least-Squares Regression HTMLHTML5
Make a Ten HTMLHTML5
Number Line: Operations HTMLHTML5
Proportion Playground HTMLHTML5

One at a Time

Simulation Name Technology
Aproximácia krivky DownloadHTML5
Aritmetika DownloadHTML5
Balón a elektrostatika DownloadHTML5
Coulombov zákon DownloadHTML5
Číselná os: Celé čísla DownloadHTML5
Difúzia DownloadHTML5
Elektrické pole nábojov DownloadHTML5
Elektrický odpor vodiča DownloadHTML5
Energia v skejt parku DownloadHTML5
Energia v skejt parku: základy DownloadHTML5
Faradayov zákon DownloadHTML5
Farebné videnie DownloadHTML5
Formy a premeny energie DownloadHTML5
Grafy kvadratických funkcií DownloadHTML5
Grafy lineárnej funkcie DownloadHTML5
Gravitácia a obežná dráha DownloadHTML5
Hookov zákon DownloadHTML5
Chemická rovnováha DownloadHTML5
Ideálny plyn DownloadHTML5
Interakcia medzi atómami DownloadHTML5
Interferencia vlnenia DownloadHTML5
Izotopy a atómová hmotnosť DownloadHTML5
Jednotky DownloadHTML5
John Tra-volt DownloadHTML5
Koncentrácia DownloadHTML5
Kondenzátor: základy DownloadHTML5
Kyslé a zásadité roztoky DownloadHTML5
Kyvadlo DownloadHTML5
Laboratórium gravitačnej sily DownloadHTML5
Laboratórium gravitačnej sily: základy DownloadHTML5
Lambertov-Beerov zákon DownloadHTML5
Lom svetla DownloadHTML5
Tvary molekúl DownloadHTML5
Molekuly a žiarenie DownloadHTML5
Molová koncentrácia DownloadHTML5
Neurón DownloadHTML5
Ohmov zákon DownloadHTML5
pH škála DownloadHTML5
pH škála: základy DownloadHTML5
Let strely DownloadHTML5
Polarita molekuly DownloadHTML5
Porovnanie zlomkov DownloadHTML5
Pravdepodobnosť DownloadHTML5
Prirodzený výber DownloadHTML5
Pružinový oscilátor DownloadHTML5
Pružinový oscilátor: Základy DownloadHTML5
Reaktant, Produkty a Zostatky DownloadHTML5
Rutherfordov pokus DownloadHTML5
Sila a pohyb: základy DownloadHTML5
Skladanie vektorov DownloadHTML5
Skladanie vektorov: rovnice DownloadHTML5
Skúmanie rovnosti DownloadHTML5
Skúmanie rovnosti: Dve premenné DownloadHTML5
Skúmanie rovnosti: Základy DownloadHTML5
Skupenstvo látky DownloadHTML5
Skupenstvo látky: základy DownloadHTML5
Smernica-Priesečník grafu DownloadHTML5
Stavba atómu DownloadHTML5
Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium DownloadHTML5
Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd DownloadHTML5
Staviteľ plochy DownloadHTML5
Tlak v kvapaline DownloadHTML5
Trenie DownloadHTML5
Trigonometria DownloadHTML5
Tvary molekúl: základy DownloadHTML5
Tvorba funkcií DownloadHTML5
Tvorba funkcií: základy DownloadHTML5
Vlastnosti plynu DownloadHTML5
Vlnenie DownloadHTML5
Vlnenie v rade bodov DownloadHTML5
Vyvažovanie DownloadHTML5
Zlomky: Rovnosť DownloadHTML5
Zlomky: Úvod DownloadHTML5
Zlomky: Zmiešané čísla DownloadHTML5
Tvorba zlomkov DownloadHTML5
Žiarenie čierneho telesa DownloadHTML5
Build a Molecule DownloadHTML5
Area Model Algebra DownloadHTML5
Area Model Decimals DownloadHTML5
Area Model Introduction DownloadHTML5
Area Model Multiplication DownloadHTML5
Expression Exchange DownloadHTML5
Gene Expression Essentials DownloadHTML5
Least-Squares Regression DownloadHTML5
Make a Ten DownloadHTML5
Number Line: Operations DownloadHTML5
Proportion Playground DownloadHTML5


To access a PhET simulation on an iPad while not connected to the internet, first open the sim in Safari by clicking the play button. Tap the Action button and then tap Add to Reading List. In the future, simply tap the Bookmarks icon and tap the sim page that is saved in the Reading List.

One at a Time

Simulation Name Technology
Aproximácia krivky DownloadHTML5
Aritmetika DownloadHTML5
Balón a elektrostatika DownloadHTML5
Coulombov zákon DownloadHTML5
Číselná os: Celé čísla DownloadHTML5
Difúzia DownloadHTML5
Elektrické pole nábojov DownloadHTML5
Elektrický odpor vodiča DownloadHTML5
Energia v skejt parku DownloadHTML5
Energia v skejt parku: základy DownloadHTML5
Faradayov zákon DownloadHTML5
Farebné videnie DownloadHTML5
Formy a premeny energie DownloadHTML5
Grafy kvadratických funkcií DownloadHTML5
Grafy lineárnej funkcie DownloadHTML5
Gravitácia a obežná dráha DownloadHTML5
Hookov zákon DownloadHTML5
Chemická rovnováha DownloadHTML5
Ideálny plyn DownloadHTML5
Interakcia medzi atómami DownloadHTML5
Interferencia vlnenia DownloadHTML5
Izotopy a atómová hmotnosť DownloadHTML5
Jednotky DownloadHTML5
John Tra-volt DownloadHTML5
Koncentrácia DownloadHTML5
Kondenzátor: základy DownloadHTML5
Kyslé a zásadité roztoky DownloadHTML5
Kyvadlo DownloadHTML5
Laboratórium gravitačnej sily DownloadHTML5
Laboratórium gravitačnej sily: základy DownloadHTML5
Lambertov-Beerov zákon DownloadHTML5
Lom svetla DownloadHTML5
Tvary molekúl DownloadHTML5
Molekuly a žiarenie DownloadHTML5
Molová koncentrácia DownloadHTML5
Neurón DownloadHTML5
Ohmov zákon DownloadHTML5
pH škála DownloadHTML5
pH škála: základy DownloadHTML5
Let strely DownloadHTML5
Polarita molekuly DownloadHTML5
Porovnanie zlomkov DownloadHTML5
Pravdepodobnosť DownloadHTML5
Prirodzený výber DownloadHTML5
Pružinový oscilátor DownloadHTML5
Pružinový oscilátor: Základy DownloadHTML5
Reaktant, Produkty a Zostatky DownloadHTML5
Rutherfordov pokus DownloadHTML5
Sila a pohyb: základy DownloadHTML5
Skladanie vektorov DownloadHTML5
Skladanie vektorov: rovnice DownloadHTML5
Skúmanie rovnosti DownloadHTML5
Skúmanie rovnosti: Dve premenné DownloadHTML5
Skúmanie rovnosti: Základy DownloadHTML5
Skupenstvo látky DownloadHTML5
Skupenstvo látky: základy DownloadHTML5
Smernica-Priesečník grafu DownloadHTML5
Stavba atómu DownloadHTML5
Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium DownloadHTML5
Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd DownloadHTML5
Staviteľ plochy DownloadHTML5
Tlak v kvapaline DownloadHTML5
Trenie DownloadHTML5
Trigonometria DownloadHTML5
Tvary molekúl: základy DownloadHTML5
Tvorba funkcií DownloadHTML5
Tvorba funkcií: základy DownloadHTML5
Vlastnosti plynu DownloadHTML5
Vlnenie DownloadHTML5
Vlnenie v rade bodov DownloadHTML5
Vyvažovanie DownloadHTML5
Zlomky: Rovnosť DownloadHTML5
Zlomky: Úvod DownloadHTML5
Zlomky: Zmiešané čísla DownloadHTML5
Tvorba zlomkov DownloadHTML5
Žiarenie čierneho telesa DownloadHTML5
Build a Molecule DownloadHTML5
Area Model Algebra DownloadHTML5
Area Model Decimals DownloadHTML5
Area Model Introduction DownloadHTML5
Area Model Multiplication DownloadHTML5
Expression Exchange DownloadHTML5
Gene Expression Essentials DownloadHTML5
Least-Squares Regression DownloadHTML5
Make a Ten DownloadHTML5
Number Line: Operations DownloadHTML5
Proportion Playground DownloadHTML5