Доступ офлайн

Повна установка

The full PhET Offline app includes all translations of all PhET Java and HTML simulations for offline use on Windows and MacOS.

Windows

MacOS


System Requirements

Because the Offline app includes all translations, Java SE Development Kit 8 must also be installed.

Systems will also need to meet our General Simulation System Requirements.

По одній

Lasers JavaJava
Альфа випромінювання JavaJava
Арифметика HTMLHTML5
Балансування HTMLHTML5
Рівновага важеля JavaJava
Бедрикова карусель JavaJava
Бета випромінювання JavaJava
Будівник площі HTMLHTML5
Будуємо атом HTMLHTML5
Побудувати атом JavaJava
Будуємо дроби HTMLHTML5
Виштовхувальна сила FlashФлеш
Властивості газів HTMLHTML5
Властивості газу JavaJava
Влуч в десятку! HTMLHTML5
Гази. Вступ HTMLHTML5
Генератор JavaJava
Геометрична оптика FlashФлеш
Гравітація і орбіти HTMLHTML5
Гра в пропорції HTMLHTML5
Гра з радіоактивного датування JavaJava
Графік квадратичної функції HTMLHTML5
Графік лінійної функції HTMLHTML5
Густина FlashФлеш
Джон Травольтаж HTMLHTML5 JavaJava
Дифузія HTMLHTML5
Додавання векторів HTMLHTML5
Додавання векторів. Рівняння HTMLHTML5
Дослідник рівностей HTMLHTML5
Дослідник рівностей. Дві змінні HTMLHTML5
Дослідник рівностей. Основи HTMLHTML5
Дроби: Вступ HTMLHTML5
Дроби: Змішані числа HTMLHTML5
Дроби: Рівність HTMLHTML5
Електризація та взаємодія зарядів JavaJava
Електричне поле чудес JavaJava
Електричний хокей JavaJava
Лабораторія електрики: Постійний струм HTMLHTML5
Електричні кола постійного струму JavaJava
Електричні кола постійного та змінного струму JavaJava
Електропровідність JavaJava
Закон Бера HTMLHTML5
Закон Гука HTMLHTML5
Закон Ома HTMLHTML5
закон Ома FlashФлеш
Закон Фарадея HTMLHTML5
закон Фарадея FlashФлеш
Заломлення світла HTMLHTML5 JavaJava
Заряди і поля HTMLHTML5 FlashФлеш
Зворотні реакції JavaJava
Звук JavaJava
Ізотопи. Атомні маси HTMLHTML5
Ізотопи і атомні маси JavaJava
Інтерференція хвиль HTMLHTML5
Wave Interference JavaJava
Їжа і вправи JavaJava
Колір, як його бачить людина HTMLHTML5
Колір, що його бачить людина JavaJava
Коло з батареї і резистора JavaJava
Конструктор для змінного і постійного струму. Віртуальна лабораторія JavaJava
Лабораторія електрики: постійний струм - віртуальна лабораторія HTMLHTML5
Конструктор для постійного струму. Віртуальна лабораторія JavaJava
Концентрація HTMLHTML5
Крутильний момент JavaJava
Кульки і статична електрика HTMLHTML5
Лабораторія гравітаційних сил HTMLHTML5
Лабораторія гравітаційних сил. Основи HTMLHTML5
Лабораторія електромагнітизму JavaJava
Лабораторія конденсаторів JavaJava
Лабораторія конденсаторів: Основи HTMLHTML5
Лабораторія маятників HTMLHTML5 FlashФлеш
Лінійна функція. Кутовий коефіцієнт HTMLHTML5
Людина, що рухається JavaJava
Магніти і електромагніти JavaJava
Магніт і компас JavaJava
Маси і пружини HTMLHTML5 FlashФлеш
Маси і пружини. Основи HTMLHTML5
Мембранні канали JavaJava
Моделі атома водню JavaJava
Молекули і світло HTMLHTML5
Молярність HTMLHTML5
Моя сонячна система FlashФлеш
Наближене оцінювання FlashФлеш
Напівровідники JavaJava
Напруга батареї JavaJava
Неонова та інші газоразрядні лампи JavaJava
Опір провідників HTMLHTML5
Опір дроту FlashФлеш
Парк для скейтів HTMLHTML5 JavaJava
Парк для скейтів: Основи HTMLHTML5 JavaJava
Парниковий ефект JavaJava
Перетвори вираз HTMLHTML5
Під тиском HTMLHTML5 JavaJava
Площинна модель. Алгебра HTMLHTML5
Площинна модель. Вступ HTMLHTML5
Площинна модель десяткових дробів HTMLHTML5
Площинна модель множення HTMLHTML5
Побудова функцій HTMLHTML5
Побудова функцій. Основи HTMLHTML5
Повітряні кулі і плавучість JavaJava
Полярність молекул HTMLHTML5
Порівняння дробів HTMLHTML5
Похила площина: Сили і рух JavaJava
Похила поверхня JavaJava
Природний добір HTMLHTML5
Просте коло зі струмом JavaJava
Радіохвилі і електромагнітні поля JavaJava
Резерфордівське розсіювання HTMLHTML5
Резерфордівське розсіяння JavaJava
Резонанс FlashФлеш
Рзчинність солей JavaJava
Розчини кислот і основ  HTMLHTML5
Розчини цукру і солей JavaJava
Рух бедрика у 2D JavaJava
Рух снарядів HTMLHTML5
Рух у 2D JavaJava
Сили в 1D JavaJava
Сили і рух JavaJava
Сили і рух: Основи HTMLHTML5
Стани матерії HTMLHTML5
Стан речовини: базові поняття HTMLHTML5
Схеми хімічної реакції. Хімічне рівняння HTMLHTML5
Тертя HTMLHTML5 FlashФлеш
Тиск в рідинах. Рух рідини. JavaJava
Тригонометричний тур HTMLHTML5
Форми енергії і її зміни HTMLHTML5
Форми молекул HTMLHTML5
Форми молекул. Базові поняття HTMLHTML5
Фотоефект JavaJava
Хвилі. Вступ HTMLHTML5
Хвилі в стрічці HTMLHTML5
Хімічні реакції. Надлишок реагентів. HTMLHTML5
Числова пряма: Цілі числа HTMLHTML5
Шкала pH HTMLHTML5
Шкала рН. Кислоти і основи HTMLHTML5
Ядерні реакції JavaJava
Arithmetic FlashФлеш
Build a Fraction JavaJava
Gravity and Orbits JavaJava
Graphing Lines JavaJava
Vector Addition FlashФлеш
Fractions Intro JavaJava
Beer's Law Lab JavaJava
Concentration JavaJava
Gravity Force Lab JavaJava
Molecules and Light JavaJava
Molarity JavaJava
Molecule Polarity JavaJava
Fraction Matcher JavaJava
Natural Selection JavaJava
Acid-Base Solutions JavaJava
Projectile Motion FlashФлеш
Forces and Motion: Basics JavaJava
States of Matter JavaJava
States of Matter: Basics JavaJava
Balancing Chemical Equations JavaJava
Energy Forms and Changes JavaJava
Molecule Shapes JavaJava
Molecule Shapes: Basics JavaJava
Wave on a String FlashФлеш
Reactants, Products and Leftovers JavaJava
pH Scale JavaJava
Atomic Interactions HTMLHTML5 JavaJava
Band Structure JavaJava
Blackbody Spectrum HTMLHTML5 FlashФлеш
Quantum Bound States JavaJava
Build a Molecule HTMLHTML5 JavaJava
Calculus Grapher FlashФлеш
Collision Lab FlashФлеш
Coulomb's Law HTMLHTML5
Double Wells and Covalent Bonds JavaJava
Curve Fitting HTMLHTML5 FlashФлеш
Davisson-Germer: Electron Diffraction JavaJava
Equation Grapher FlashФлеш
Fourier: Making Waves JavaJava
Gene Expression Essentials HTMLHTML5
Gene Expression - The Basics JavaJava
Gene Machine: The Lac Operon JavaJava
Glaciers JavaJava
Least-Squares Regression HTMLHTML5
Lunar Lander FlashФлеш
Maze Game JavaJava
Microwaves JavaJava
Molecular Motors JavaJava
Simplified MRI JavaJava
Neuron HTMLHTML5 JavaJava
Normal Modes FlashФлеш
Number Line: Operations HTMLHTML5
Optical Quantum Control JavaJava
Optical Tweezers and Applications JavaJava
Plate Tectonics JavaJava
Plinko Probability HTMLHTML5 FlashФлеш
Quantum Tunneling and Wave Packets JavaJava
Quantum Wave Interference JavaJava
Radiating Charge FlashФлеш
Reactions & Rates JavaJava
Self-Driven Particle Model JavaJava
Stern-Gerlach Experiment FlashФлеш
Stretching DNA JavaJava

По одній

Назва симуляції Технології
Арифметика DownloadHTML5
Балансування DownloadHTML5
Будівник площі DownloadHTML5
Будуємо атом DownloadHTML5
Будуємо дроби DownloadHTML5
Властивості газів DownloadHTML5
Влуч в десятку! DownloadHTML5
Гази. Вступ DownloadHTML5
Гравітація і орбіти DownloadHTML5
Гра в пропорції DownloadHTML5
Графік квадратичної функції DownloadHTML5
Графік лінійної функції DownloadHTML5
Джон Травольтаж DownloadHTML5
Дифузія DownloadHTML5
Додавання векторів DownloadHTML5
Додавання векторів. Рівняння DownloadHTML5
Дослідник рівностей DownloadHTML5
Дослідник рівностей. Дві змінні DownloadHTML5
Дослідник рівностей. Основи DownloadHTML5
Дроби: Вступ DownloadHTML5
Дроби: Змішані числа DownloadHTML5
Дроби: Рівність DownloadHTML5
Лабораторія електрики: Постійний струм DownloadHTML5
Закон Бера DownloadHTML5
Закон Гука DownloadHTML5
Закон Ома DownloadHTML5
Закон Фарадея DownloadHTML5
Заломлення світла DownloadHTML5
Заряди і поля DownloadHTML5
Ізотопи. Атомні маси DownloadHTML5
Інтерференція хвиль DownloadHTML5
Колір, як його бачить людина DownloadHTML5
Лабораторія електрики: постійний струм - віртуальна лабораторія DownloadHTML5
Концентрація DownloadHTML5
Кульки і статична електрика DownloadHTML5
Лабораторія гравітаційних сил DownloadHTML5
Лабораторія гравітаційних сил. Основи DownloadHTML5
Лабораторія конденсаторів: Основи DownloadHTML5
Лабораторія маятників DownloadHTML5
Лінійна функція. Кутовий коефіцієнт DownloadHTML5
Маси і пружини DownloadHTML5
Маси і пружини. Основи DownloadHTML5
Молекули і світло DownloadHTML5
Молярність DownloadHTML5
Опір провідників DownloadHTML5
Парк для скейтів DownloadHTML5
Парк для скейтів: Основи DownloadHTML5
Перетвори вираз DownloadHTML5
Під тиском DownloadHTML5
Площинна модель. Алгебра DownloadHTML5
Площинна модель. Вступ DownloadHTML5
Площинна модель десяткових дробів DownloadHTML5
Площинна модель множення DownloadHTML5
Побудова функцій DownloadHTML5
Побудова функцій. Основи DownloadHTML5
Полярність молекул DownloadHTML5
Порівняння дробів DownloadHTML5
Природний добір DownloadHTML5
Резерфордівське розсіювання DownloadHTML5
Розчини кислот і основ  DownloadHTML5
Рух снарядів DownloadHTML5
Сили і рух: Основи DownloadHTML5
Стани матерії DownloadHTML5
Стан речовини: базові поняття DownloadHTML5
Схеми хімічної реакції. Хімічне рівняння DownloadHTML5
Тертя DownloadHTML5
Тригонометричний тур DownloadHTML5
Форми енергії і її зміни DownloadHTML5
Форми молекул DownloadHTML5
Форми молекул. Базові поняття DownloadHTML5
Хвилі. Вступ DownloadHTML5
Хвилі в стрічці DownloadHTML5
Хімічні реакції. Надлишок реагентів. DownloadHTML5
Числова пряма: Цілі числа DownloadHTML5
Шкала pH DownloadHTML5
Шкала рН. Кислоти і основи DownloadHTML5
Atomic Interactions DownloadHTML5
Blackbody Spectrum DownloadHTML5
Build a Molecule DownloadHTML5
Coulomb's Law DownloadHTML5
Curve Fitting DownloadHTML5
Gene Expression Essentials DownloadHTML5
Least-Squares Regression DownloadHTML5
Neuron DownloadHTML5
Number Line: Operations DownloadHTML5
Plinko Probability DownloadHTML5
Unit Rates DownloadHTML5


Щоб отримати доступ до симуляції PhET на iPad, який не підключений до Інтернету, спочатку відкрийте симуляцію у Safari, натиснувши кнопку відтворення. Торкніться кнопки Action/Дія та натисніть Add to Reading List/Додати до списку читання. Надалі просто торкніться значка «Закладки» та торкніться сім-сторінки, збереженої у списку читання.

По одній

Назва симуляції Технології
Арифметика DownloadHTML5
Балансування DownloadHTML5
Будівник площі DownloadHTML5
Будуємо атом DownloadHTML5
Будуємо дроби DownloadHTML5
Властивості газів DownloadHTML5
Влуч в десятку! DownloadHTML5
Гази. Вступ DownloadHTML5
Гравітація і орбіти DownloadHTML5
Гра в пропорції DownloadHTML5
Графік квадратичної функції DownloadHTML5
Графік лінійної функції DownloadHTML5
Джон Травольтаж DownloadHTML5
Дифузія DownloadHTML5
Додавання векторів DownloadHTML5
Додавання векторів. Рівняння DownloadHTML5
Дослідник рівностей DownloadHTML5
Дослідник рівностей. Дві змінні DownloadHTML5
Дослідник рівностей. Основи DownloadHTML5
Дроби: Вступ DownloadHTML5
Дроби: Змішані числа DownloadHTML5
Дроби: Рівність DownloadHTML5
Лабораторія електрики: Постійний струм DownloadHTML5
Закон Бера DownloadHTML5
Закон Гука DownloadHTML5
Закон Ома DownloadHTML5
Закон Фарадея DownloadHTML5
Заломлення світла DownloadHTML5
Заряди і поля DownloadHTML5
Ізотопи. Атомні маси DownloadHTML5
Інтерференція хвиль DownloadHTML5
Колір, як його бачить людина DownloadHTML5
Лабораторія електрики: постійний струм - віртуальна лабораторія DownloadHTML5
Концентрація DownloadHTML5
Кульки і статична електрика DownloadHTML5
Лабораторія гравітаційних сил DownloadHTML5
Лабораторія гравітаційних сил. Основи DownloadHTML5
Лабораторія конденсаторів: Основи DownloadHTML5
Лабораторія маятників DownloadHTML5
Лінійна функція. Кутовий коефіцієнт DownloadHTML5
Маси і пружини DownloadHTML5
Маси і пружини. Основи DownloadHTML5
Молекули і світло DownloadHTML5
Молярність DownloadHTML5
Опір провідників DownloadHTML5
Парк для скейтів DownloadHTML5
Парк для скейтів: Основи DownloadHTML5
Перетвори вираз DownloadHTML5
Під тиском DownloadHTML5
Площинна модель. Алгебра DownloadHTML5
Площинна модель. Вступ DownloadHTML5
Площинна модель десяткових дробів DownloadHTML5
Площинна модель множення DownloadHTML5
Побудова функцій DownloadHTML5
Побудова функцій. Основи DownloadHTML5
Полярність молекул DownloadHTML5
Порівняння дробів DownloadHTML5
Природний добір DownloadHTML5
Резерфордівське розсіювання DownloadHTML5
Розчини кислот і основ  DownloadHTML5
Рух снарядів DownloadHTML5
Сили і рух: Основи DownloadHTML5
Стани матерії DownloadHTML5
Стан речовини: базові поняття DownloadHTML5
Схеми хімічної реакції. Хімічне рівняння DownloadHTML5
Тертя DownloadHTML5
Тригонометричний тур DownloadHTML5
Форми енергії і її зміни DownloadHTML5
Форми молекул DownloadHTML5
Форми молекул. Базові поняття DownloadHTML5
Хвилі. Вступ DownloadHTML5
Хвилі в стрічці DownloadHTML5
Хімічні реакції. Надлишок реагентів. DownloadHTML5
Числова пряма: Цілі числа DownloadHTML5
Шкала pH DownloadHTML5
Шкала рН. Кислоти і основи DownloadHTML5
Atomic Interactions DownloadHTML5
Blackbody Spectrum DownloadHTML5
Build a Molecule DownloadHTML5
Coulomb's Law DownloadHTML5
Curve Fitting DownloadHTML5
Gene Expression Essentials DownloadHTML5
Least-Squares Regression DownloadHTML5
Neuron DownloadHTML5
Number Line: Operations DownloadHTML5
Plinko Probability DownloadHTML5
Unit Rates DownloadHTML5