ลิขสิทธิ์การใช้งาน

สถานการณ์จำลองของ PhET

สถานการณ์จำลองทั้งหมดดูได้ที่ http://phet.colorado.edu ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาแบบเปิดภายใต้ข้อกำหนดลิขสิทธิ์แบบ Creative Commons Attribution (CC-BY).

การอนุญาตให้นำสถานการณ์จำลองของ PhET ไปใช้ แบ่งปันเพื่อการใช้งาน หรือนำไปเผยแพร่ต่อได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนี้อยู่ภายใต้การอนุญาตของลิขสิทธิ์แบบ CC-BY ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดต่อไปนี้:

PhET Interactive Simulations
University of Colorado Boulder
https://phet.colorado.edu

ถ้าการใช้งานของท่านเป็นลักษณะที่จะต้องทำการเผยแพร่ซ้ำแล้วนั้น กรุณาแจ้งให้พวกเราได้ทราบโดยการส่งข้อมูลมาให้เราผ่าน แบบฟอร์มนี้.

สถานการณ์จำลอง PhET-iO

สถานการณ์จำลองที่สามารถทำงานร่วมกันได้ของ PhET นี้ได้รับการส่งเสริมความสามารถของระบบแบบดังกล่าว จึงทำให้สามารถถูกแสดงผลได้ในเทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติการกำหนดลักษณะการแสดงผลตามความต้องการ, การส่งผ่านข้อมูลผลลัพธ์บนเครือข่าย, และการใช้งานการควบคุมแบบ API โดยสถานการณ์จำลองแบบ PhET-iO นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์ ดังนั้นสำหรับการนำไปใช้งานให้ติดต่อที่ phet-io@colorado.edu

กิจกรรมการสอน

กิจกรรมการสอนที่หลากหลายถูกนำมาเผยแพร่ไว้ในระบบโดยทีมงานของ PhET และชุมชนของนักการศึกษาที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้เพื่องานการเรียนการสอนในชั้นเรียน ถ้าท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์การใช้งานซึ่งเป็นลิขสิทธิ์แบบCC-BY กรุณาตรวจสอบจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท่านสนใจโดยตรงเพื่อดูข้อมูลดังกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวมีลิขสิทธิ์แบบ CC-BY หรือไม่

ชื่อเรียกและโลโก้ของ PhET

ชื่อเรียกและโลโก้ของ PhET นั้นถูกลงทะเบียนภายใต้เครื่องหมายทางการค้าและเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของ University of Colorado

การอนุญาตให้ใช้งานชื่อเรียกและโลโก้ของ PhET นั้นมีไว้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ผลงานเท่านั้น ถ้าจะนำไปใช้งานในลักษณะวัตถุประสงค์เชิงการค้าหรือการตลาด หรือการโฆษณาแล้วนั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับลิขสิทธิ์เพื่อการใช้งานแยกต่างหาก กรุณาติดต่อที่ phethelp@colorado.edu สำหรับข้อมูลดังกล่าว

รหัสภาษาคอมพิวเตอร์ต้นฉบับของ PhET (PhET Source Code)

รหัสภาษาคอมพิวเตอร์ต้นฉบับของสถานการณ์จำลองของ PhET โดยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์การใช้งานแบบ open source – โดยเป็นแบบ MIT หรือไม่ก็เป็นแบบ GPL – แต่สำหรับรหัสภาษาคอมพิวเตอร์ต้นฉบับของ PhET-iO ไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์การใช้งานแบบ open source ดังนั้นกรุณาติดต่อที่ phet-io@colorado.edu สำหรับข้อมูลทางเลือกสำหรับลิขสิทธิ์การใช้งานแบบต่างๆ

รายละเอียดข้อตกลงการใช้งานฉบับเต็ม

เพื่อร่วมกันรักษาไว้ซึ่งการใช้งานสถานการณ์จำลองของ PhET แบบไม่มีค่าใช้จ่าย กรุณาพิจารณา การบริจาคเงิน ร่วมกันกับเราซึ่งท่านสามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ด้วย

บริจาคเลยตอนนี้