ข้ามไปเพื่อกลับสู่หน้าหลัก
สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ สำหรับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถานการณ์จำลองมากกว่า 360 ล้านดาวน์โหลดแล้วที่ถูกนำไปใช้
เข้าใช้สถานการณ์จำลอง ครูผู้สอนสมัครได้ที่นี่
< >
What is PhET?

Founded in 2002 by Nobel Laureate Carl Wieman, the PhET Interactive Simulations project at the University of Colorado Boulder creates free interactive math and science simulations. PhET sims are based on extensive education research and engage students through an intuitive, game-like environment where students learn through exploration and discovery.

INTERACT, DISCOVER, LEARN!

สำหรับครูผู้สอน
ค้นหากิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมแบ่งปันกิจกรรม
เคล็ดลับการใช้ PhET
บริจาคร่วมกับเราเลยวันนี้
และ ผู้ให้การสนับสนุน ทีมงานของเรา ซึ่งก็รวมทั้งนักการศึกษาเช่นท่าน