Việc trợ giúp cho dự án PhET

Nếu bạn sử dụng các Mô phỏng của chúng tôi và quan tâm đến việc trợ giúp cho các hoạt động giáo dục khoa học trên khắp thế giới, thì vui lòng bỏ ra một chút thời gian để xem xét khả năng tài trợ cho các dự án của PhET vì việc thiết kế, thử nghiệm và bảo trì các Mô phỏng cũng cần ít nhiều chi phí.

Việc tài trợ dù là $10, $50, $100 hoặc nhiều hơn nữa cũng có thể giúp chúng tôi phát triển thư viện các Mô phỏng, đồng thời giúp đỡ các cộng đồng dân cư còn gặp khó khăn trên khắp thế giới. Tất cả các khoản tài trợ đều được giảm trừ thuế.

Tài trợ ngay >

Nếu có điều gì cần hỏi về cách thức tài trợ, xin vui lòng liên lạc với Kathy Dessau theo địa chỉ [email protected].

Ghi chú: việc tài trợ cho PhET sẽ thông qua CU Foundation. CU Foundation là một tổ chức được miễn thuế. Toàn bộ tài trợ sẽ được chuyển thẳng cho PhET.