ให้การสนับสนุนการพัฒนาสถานการณ์จำลองของ PhET

ถ้าท่านใช้งานสถานการณ์จำลองหรือมีความสนใจที่จะสนับสนุนงานการพัฒนาสถานการณ์จำลองเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ศึกษา กรุณาให้การพิจารณาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ PhET เพื่อนำไปสู่การสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อการใช้งานฟรีทางการศึกษา (เนื่องจากการออกแบบ สร้าง พัฒนา และดูแลรักษาสถานการณ์จำลองนั้นจำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง)

การบริจาคเงินจำนวน $10, $50, $100, หรือมากกว่านั้นจะเป็นการช่วยทีมงานเราให้สามารถดำเนินงานการพัฒนาสถานการณ์จำลองเพื่อการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องต่อไปจนกระทั่งสามารถเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการสนับสนุนและช่วยเหลือประชากรโดยทั่วโลก เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปใช้เพื่อลดหย่อนภาษีได้

บริจาคเงินทันทีตอนนี้ >

ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการบริจาค สามารถติดต่อคุณ Kathy Dessau ได้ที่ [email protected]

NOTE: เงินที่บริจาคให้กับ PhET จะถูกนำเข้าสู่มูลนิธิ CU Foundation ซึ่งเป็นพันธมิตของ University of Colorado โดยมูลนิธินี้เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ จากนั้นเงินบริจาคจะถูกโอนย้ายมาสู่ทีมงาน PhET ในภายหลัง