Podporte PhET simulácie

Ak používate naše simulácie alebo chcete podporiť vedecké vzdelávanie vo svete, zvážte prosím finančný príspevok pre projekt PhET. Zatiaľ čo simulácie sú poskytované zdarma, ich vytvorenie, otestovanie a údržba je nákladná.

Príspevky akejkoľvek veľkosti--10€, 50€,100€ alebo viac--nám pomôžu k tomu aby sme pokračovali s rozširovaním našej knižnice simulácií, poskytovali priebežnú podporu a asistovali znevýhodneným populáciám po celom svete. Všetky príspevky sú daňovo uznateľné.

Prispejte teraz >

Pre akékoľvek otázky ohľadom procesu finančného prispetia, kontaktuje Kathy Dessau na [email protected].

POZNÁMKA: Finančné dary pre PhET sú prijímané prostredníctvom CU Foundation, the University of Colorado. CU Foundation je organizácia osvobodená od daní podle IRC 501(c)(3) a verejná dobročinná organizácia podľa IRC sekcia 509(a)(1) a 170(b)(1)(A)(iv). Všetky darované čiastky sú poskytnuté priamo projektu PhET.