Gi din støtte til PhET-simuleringene

Om du bruker våre simuleringer og/eller er interessert i å støtte vitenskapelig utdanning over hele verden, håper vi at du vurderer å støtte PhET-prosjektet. Selv om simuleringene er gratis å bruke, er de kostbare å lage, teste og vedlikeholde.

Donasjoner av hvilken om helst størrelse--$10, $50, $100, eller mer--bidrar til å gjøre det mulig for oss å utvide vår samling av simuleringer, og å støtte og assistere befolkningsgrupper over hele verden som har dårlig tilgang på vitenskapelig opplæring. Alle donasjoner er fradragsberettigede (kan variere fra land til land).

Doner nå >

For alle spørsmål om donasjonsprosessen, kontakt Kathy Dessau på [email protected].

MERK: Donasjoner til PhET går gjennom CU Foundation, innsamlingsorganisasjonen til University of Colorado. CU Foundation er en organisasjon som er fritatt for skatt under IRC 501(c)(3) og er en offentlig veldedighetsorganisasjon under IRC seksjoner 509(a)(1) og 170(b)(1)(A)(iv). Alle pengene som doneres går direkte til PhET.