Gi støtta di til PhET-simuleringane

Om du bruker simuleringane våre og/eller er interessert i å støtte vitskapleg utdanning over heile verda, håper vi at du vurderer å støtte PhET-prosjektet. Sjølv om simuleringane er gratis å bruke, er dei kostbare å lage, teste og vedlikehalde.

Donasjonar av kva storleik som helst -- $10, $50, $100, eller meir -- hjelper til å gjere det mogeleg for oss å utvide samlinga vår av simuleringar, og å støtte og assistere befolkningsgrupper over heile verda som har dårleg tilgang til vitskapleg opplæring. Alle donasjonar har frådragsrett (kan variere frå land til land).

Doner no

For alle spørsmål om donasjonsprosessen, kontakt Kathy Dessau på [email protected].

MERK: Donasjonar til PhET går gjennom CU Foundation, innsamlingsorganisasjonen til University of Colorado. CU Foundation er ein organisasjon som er friteken for skatt under IRC 501(c)(3) og er ein offentleg velgjerdsorganisasjon under IRC-seksjonar 509(a)(1) og 170(b)(1)(A)(iv). Alle pengane som blir donerte, går direkte til PhET.